مدیریت مناقصات
 /  مدیریت مناقصات
مدیریت مناقصات

 


دسته بندی ها: بازرگانی

دوره های مرتبط

  • ساختمان دو، بلوار ارم نبش کوچه 17، پلاک 20
  • 0713-2285045 داخلی 114

قیمت

420.000 تومان

جستجوی دوره

ارتباط با سازمان (ساختمان مرکزی)

 شیراز / ابتدای بلوار ارم / نبش کوچه ۲ / پلاک ۱۹

 info@simi.ir

 32251000 (071)

ارتباط با سازمان (ساختمان شماره 2)

 شیراز / بلوار ارم / نبش کوچه ۱۷

 manedu@simi.ir

 32285045 (071)