مدیریت خرید و سفارشات خارجی
 /  مدیریت خرید و سفارشات خارجی
مدیریت خرید و سفارشات خارجی

متن

دیپلم

 • نقش و اهمیت خرید و تدارکات
 • مفاهیم خرید و تدارکات
 • وظایف واحد تدارکات
 • منابع خرید و چگونگی انتخاب فروشنده
 • مناقصه، مزایده و انواع آن
 • قرارداد و چگونگی تنظیم آن
 • تعریف اعتبارات اسنادی و طرحهای اصلی دخیل در آن
 • مزیتهای اعتبارات اسنادی برای خریدار، فروشنده و بانک
 • اسناد در اعتبارات اسنادی

متن

 


دسته بندی ها: بازرگانی

دوره های مرتبط

سخنران ها (استاد ها)
 • ساختمان 2. خیابان ارم. نبش کوچه 17. پلاک 20
 • 32285045 داخلی 114 و 109

قیمت

340.000 تومان

نظر خود را بیان کنید

جستجوی دوره

ارتباط با سازمان (ساختمان مرکزی)

 شیراز / ابتدای بلوار ارم / نبش کوچه ۲ / پلاک ۱۹

 info@simi.ir

 32251000 (071)

ارتباط با سازمان (ساختمان شماره 2)

 شیراز / بلوار ارم / نبش کوچه ۱۷

 manedu@simi.ir

 32285045 (071)