دوره جامع مدلسازی و طراحی توسط SolidWorks(مقدماتی و پیشرفته)

 

لیست برگزاری دوره های مکانیک

نام دوره مدت هزینه ثبت نام
جامع SolidWorks ۶۰ ساعت ۴۹۵٫۰۰۰تومان ثبت نام

Catia جامع

۶۰ ساعت ۴۹۵٫۰۰۰ تومان ثبت نام

AutoCad

۳۰ ساعت ۳۰۰٫۰۰۰تومان ثبت نام

Abaqus

۴۰ ساعت ۳۴۵٫۰۰۰ تومان ثبت نام

راهنما: جهت ثبت نام هر دوره، بر روی کلمه ثبت نام کلیک کنید.

۱. محیط Sketch

-آشنایی با تمامی دستورات ترسیمی

-آشنایی با تمامی دستورات کمک ترسیمی

-آشنایی با تمامی دستورات ویرایشی

-آشنایی با دستور smart dimension و زیر مجموعه های آن

-آشنایی با تمامی relation ها و کاربرد آنها در طراحی

-آشنایی با ۳D Sketch

۲.محیط part design

-آشنایی با تمامی دستورات ترسیمی از قبیل((Extrude,revolve,sweep,loft,boundry,hole wizard, thread, fillet, chamfer, linear pattern, circular pattern, sketch driven pattern, curve driven pattern,Rib, Draft, Shell, mirror

-ساخت المان های مبنا همچون صفحه، نقطه و محور در فضا

-ساخت و تصویر منحنی و خطوط سه بعدی در فضا

-آشنایی با دستورات پیشرفته همچون Wrap, Intersect, Flex, Scale, Dome, Freeform, Deform, Split, Combine, Join, Cavity

-کار با multibody

-آشنایی با نحوه برخورد و رفع خطاها در نرم افزار

۳.محیط Assembly Design

-طراحی مجموعه به دو روش Top down design و Bottom up design

-شروع طراحی از فضای مونتاژ در روش top down design

-فراخوانی قطعات از پیش طراحی شده در روش bottom up design

-تغییر موقعیت قطعات فراخوانده شده نسبت بهم برای آماده سازی مونتاژ

-ویرایش قطعات بعد از فراخوانی به دو روش قطعه واحد و مجموع قطعه

-اعمال قیود مونتاژ جهت تثبیت مجموعه

-استفاده از نمودار درختی جهت تشخیص ایرادات احتمالی

-تهیه انواع گزارش مونتاژ همچون لقی، برخورد و غیره

۴.محیط drawing

-تهیه نقشه دو بعدی و سه بعدی از قطعات

-تنظیمات اداری و استانداردهای مختلف مربوط به اندازه کاغذ جهت چاپ

-کادر بندی کاغذ نقشه و تنظیمات مربوط به آن

-تهیه نما های مختلف دلخواه توسط دستورات مختلف

-لایه بندی

-عدد و علایم گذاری و تهیه گزارش و جدول از قطعات

۵.محیط Sufrace

-ساخت المان های مبنا همچون صفحه، نقطه و محور در فضا

-ساخت و تصویر منحنی و خطوط سه بعدی در فضا

-ساخت صفحات ساده با دستورات مختلف بوسیله جهت، مسیر و چرخش

-آشنایی با دستورات ویرایشی در محیط طراحی سطوح

-آشنایی با دستورات کاربردی (Fill, Freeform,Planar surface, offset surface, ruled surface, surface flatten, Delete face, replace face, Extend surface, Trim surface, Untrim surface, Knit surface, thicken,thickened cut, cut with surface)

-آشنایی با نحوه برخورد و رفع خطاها در نرم افزار

۶.محیط sheet metal

-تعریف پارامترهای مربوط به ورق

-بوجود آوردن صفحات اولیه ورق در فضا

-تبدیل صفحات از دیگر فضاها به ورق

-آشنایی و کار با دستورات (Loft bend, Edge flange, Miter flange, Hem, Jog, Sketched bend, Cross break, corners, Forming tools, Sheet metal Gosset, Extruded cut, Simple hole, Vent, Unfold,Fold, Flatten, No bend, Rip, Insert bends)

-آشنایی با نحوه برخورد و رفع خطاها در نرم افزار

۱-توانایی خلق انواع طرح های دو بعدی در محیط Sketcher
۲-توانایی تولید و ویرایش انواع قطعات سه بعدی
۳-توانایی مونتاژ قطعات

 

رشته های مهندسی مکانیک و تاسیسات


دسته بندی ها: مکانیک

دوره های مرتبط

سخنران ها (استاد ها)
  • ساختمان1 .خیابان ارم.نبش کوچه 2
  • 32251000 داخلی 128

قیمت

495.000 تومان
ثبت نام

جستجوی دوره