دوره جامع طراحی و مدلسازی قطعات با CATIA (مقدماتی و پیشرفته)

 

لیست برگزاری دوره های مکانیک

نام دوره مدت هزینه ثبت نام
جامع SolidWorks ۶۰ ساعت ۴۹۵٫۰۰۰ تومان ثبت نام

Catia جامع

۶۰ ساعت ۴۹۵٫۰۰۰ تومان ثبت نام

AutoCad

۳۰ ساعت ۳۰۰٫۰۰۰ تومان ثبت نام

Abaqus

۴۰ ساعت ۳۴۵٫۰۰۰ تومان ثبت نام

راهنما: جهت ثبت نام هر دوره، بر روی کلمه ثبت نام کلیک کنید.

– آشنایی مختصر با دسته بندی نرم افزارهای مهندسی، آشنایی با جایگاه و عملکرد نرم افزار کتیا

  •  ۱- آموزش محیط طراحی دو بعدی:

Sketcher

نوار ابزارهای:

۱-Profile

۲-Sketch tools

۳-Constraint

۴-Operation

۵-Tools

۶-Sketcher

۷-visualization

۸-Standard

  • ۲- آموزش محیط طراحی سه بعدی قطعات:

Part-Design

– نحوه پاسخ دادن و رفع خطاها

– آشنایی با نمودار درختی طراحی

نوار ابزارهای:

۱- Sketch-Based Features

۲- Dress-Up Features

۳- Transformation Features

۴- Insert

۵- Reference Element

۶- Tools

۷- Bolean Operations

۸- Constraint

۱۰- Surface-Based features

۱۱- Advanced Dress-Up Features

۱۲- Annotations

۱۳- Analysis

  • ۳- آموزش محیط طراحی مونتاژ قطعات:

Assembly Design

– آشنایی با درخت مونتاژ و روش های ایجاد مجموعه مونتاژی

نوار ابزارهای:

۱- Product Structure Tools

۲- constraint

۳- Move

۴- Update All

۵- Assembly Features

۶- Space Analysis

۷- Constraint Creation

– نحوه بررسی تمامی قیدهای اعمال شده

  • ۴- آموزش محیط طراحی و تهیه نقشه:

Drafting Design

– تنظیمات مختلف مربوط به نقشه های اداری

– تنظیمات مختلف دلخواه مربوط به نقشه ها

نوار ابزارهای:

۱- views

۲- Visualization

۳- Tools

۴- Dimensioning

۵- Annotations

۶- Dress Up

۷- Drawing

۸- Generation

۹- Text Properties

– ترسیم جدول و کادر نقشه

  • ۵- آموزش محیط طراحی سطوح پیچیده:

Generative Shape Design)GSD)

نوار ابزار های:

۱- Surfaces

۲- Operation

۳- Biw Templates

۴- Tools

۵- Analysis

۶- Developed Shapes

۷-Advanced Surfaces

۸- Volumes

  • ۶- آموزش محیط طراحی ورق:

Generative Sheet Metal Design (Sheet Metal)

نوار ابزار های:

۱- Walls

۲- Views

۳- Cutting\Stamping

۴- Bending

۵- Rolled Walls

۶- Manufacturing Preparation

۷- Transformations

 

۱-توانایی خلق انواع طرح های دو بعدی در محیط Sketcher
۲-توانایی تولید و ویرایش انواع قطعات سه بعدی
۳-توانایی مونتاژ قطعات

 

رشته های مهندسی مکانیک


دسته بندی ها: مکانیک

دوره های مرتبط

سخنران ها (استاد ها)
  • ساختمان1 .خیابان ارم.نبش کوچه 2
  • 32251000 داخلی 128

قیمت

495.000 تومان
ثبت نام

جستجوی دوره