طراحی و محاسبات سازه ای به روش LRFD و (SAFE,ETABS و تهیه دفترچه محاسباتی)

ایجاد مهارت طراحی و محاسبات سازه به¬کمک نرم افزارهای Safe & Etabs و نیز تهیه دفترچه محاسباتی مرتبط براساس استانداردها و مقررات اجرایی کشور با روش LRFD

فولاد و بتن ۱و۲

شناخت کامل مراحل طراحی سازه
انجام محاسبات طراحی سازه بکمک روش LRFD
تسلط به نرم افزارهای Safe & Etabs
تهیه دفترچه محاسباتی طراحی سازه


دسته بندی ها: عمران

دوره های مرتبط

سخنران ها (استاد ها)
  • ساختمان 1. خیابان ارم. نبش کوچه 2

قیمت

1.350.000تومان
ثبت نام

جستجوی دوره