طراحی دست آزاد (اسکیس، کروکی، راندو)
 /  طراحی دست آزاد (اسکیس، کروکی، راندو)
طراحی دست آزاد (اسکیس، کروکی، راندو)

آموزش اسکیس کروکی راندو

رشته معماری

ترسیم انواع خطوط- جان بخشی به خطوط –ترمیمچهار ضلعی و تمرین بروی اتصالات
ترسیم سطح دایره
آشنایی با اصول اولیه پرسپکتیو(۱نقطه ای ، ۲ نقطه ای و ۳نقطه ای)
ترسیم مکعب های نه گانه و ترسیم انواع هاشور- ترسیم دایره در پرسپکتیو- ترسیم استوانه، مخروط،کره وهاشور برروی سطح
این سطوح
ترسیم اشکال پیچیده به کمک انواع پرسپکتیوها (پرسپکتیوهای خارجی)- ایجاد حجم های مثبت و منفی – تناسب در پرسپکتیو
ترسیم اشکال پیچیده به کمک انواع پرسپکتیوها (پرسپکتیوهای داخلی)
ترسیم پرسپکتیوهای داخلی و خارجی به همراه جزئیات و ترسیم جزئیات
ترسیم اجسام ساده مانند قبل و صندلی و آنالیز آنها و ترسیم کلی با تناسبات
ترسیم مصالح – درختان (پوشش گیاهی) – ترسیم پرسناژ
آموزش سایه در اجسام مختلف و پیدا کردن سایه اجسام برروی زمین
کروکی در بافت در جهت یادگیری تناسبات ، ترسیم جزئیات و تهوه ترسیم پرسپکتیو
کروکی در بافت
کروکی در بافت


دوره های مرتبط

سخنران ها (استاد ها)
  • ساختمان1.خیابان ارم.نبش کوچه2
  • 32251000داخلی131

قیمت

225.000تومان

جستجوی دوره

ارتباط با سازمان (ساختمان مرکزی)

 شیراز / ابتدای بلوار ارم / نبش کوچه ۲ / پلاک ۱۹

 info@simi.ir

 32251000 (071)

ارتباط با سازمان (ساختمان شماره 2)

 شیراز / بلوار ارم / نبش کوچه ۱۷

 manedu@simi.ir

 32285045 (071)