صورت جریان وجوه نقدی
 /  صورت جریان وجوه نقدی
صورت جریان وجوه نقدی

 • ارتقای مهارت های حرفه ای کارشناسان در زمینه شناسایی وطبقه بندی هزینه ها
 • آشنایی با چگونگی محاسبه بهای تمام شده کالا وخدمات
 • ایجاد مهارت در مخاطبان در تهیه گزارشات مدیریتی در زمینه بهای تمام شده

حسابداری مالی  ولیسانس حسابداری
 • اهمیت جریان وجوه نقدی
 • بررسی صورت جریان وجوه نقدی
 • فعالیت های عملیاتی و وجوه نقدی ناشی از آن
 • فعالیت های تامین مالی ووجوه نقدی ناشی از آن
 • فعالیت های سرمایه گذاری
 • تهیه صورت جریان وجوه

 • دسته بندی ها: حسابداری، مالی و بورس

  دوره های مرتبط

  • ساختمان شماره 2،بلوار ارم ،نبش کوچه 17،پلاک20
  • 32285045 داخلی 109 و114

  قیمت

  230.000 تومان

  جستجوی دوره

  ارتباط با سازمان (ساختمان مرکزی)

   شیراز / ابتدای بلوار ارم / نبش کوچه ۲ / پلاک ۱۹

   info@simi.ir

   32251000 (071)

  ارتباط با سازمان (ساختمان شماره 2)

   شیراز / بلوار ارم / نبش کوچه ۱۷

   manedu@simi.ir

   32285045 (071)