صورتهای مالی تلفیقی
 /  صورتهای مالی تلفیقی
صورتهای مالی تلفیقی

 • ارتقای مهارت هایحرفه ای حسابداران وحسابرسان در تهیه صورتهایمالی تلفیقی
 • کمک دردرک بهتر مفاهیم وتعاریف استاندارد های مرتبط با صورتهایمالی تلفیقی

حسابداری مالی ولیسانس حسابداری

 • انواع سرمایه گذاری ها،تعاریف
 • روش های بهای تمام شده،ارزش بازار
 • روش ارزش ویژه برای سرمایه گذاریهای بلند مدت
 • مباحث اولیه وتئوریهای تلفیق
 • تجمیع اقلام مشابه/حذف حسابهای فیمابین
 • سهم اقلیت/حذفمعاملات درون گروهی
 • سود تحقق نیافته ناشی از معامله فی مابین(درون گروهی)
 • نحوه استخراج معاملات درون گروهی
 • تلفیق صورتهایمالی ویادداشت های تلفیقی با اکسل
 • روشهایترکیب شرکت ها
 • صورتهایمالی تلفیقی در تاریخ سرمایه گذاری وسالهای پس ازآن
 • سهام اصلی در مالکیت شرکت فرعی
 • تغییرات سرمایه درشرکت سرمایه پذیر

دسته بندی ها: حسابداری، مالی و بورس

دوره های مرتبط

 • ساختمان شماره 2،بلوار ارم ،نبش کوچه17،پلاک20
 • 32285045 داخلی114

قیمت

400000تومان

جستجوی دوره

ارتباط با سازمان (ساختمان مرکزی)

 شیراز / ابتدای بلوار ارم / نبش کوچه ۲ / پلاک ۱۹

 info@simi.ir

 32251000 (071)

ارتباط با سازمان (ساختمان شماره 2)

 شیراز / بلوار ارم / نبش کوچه ۱۷

 manedu@simi.ir

 32285045 (071)