شبیه سازی مخازن هیدروکربوری با نرم افزار Eclipse

بررسی دینامیکی رفتار تولیدی میدان و شبیه‌سازی مخازن به منظور پیش‌بینی تولید و ارزیابی اقتصادی آن از مهمترین مراحل توسعه میادین هیدروکربوری است. شبیه ساز Eclipse نرم افزاری جامع و کامل جهت انجام عملیات شبیه سازی انواع مختلف مخازن با هر درجه پیچیدگی ساختمانی و یا زمین شناختی و یا نوع سیال است. در این دوره مباحث پایه ای و کاربردی شبیه سازی مخزن ارائه می شود. سپس نحوه اجرا و استفاده از نرم افزار شبیه ساز ECLIPSE قالب شبیه سازی نفت سیاه بیان می شود. همچنین مثال های مناسب و عملی جهت یادگیری هر چه بهتر شرکت کنندگان اجرا و تمرین می شود.

مهندسی نفت و مخازن

• آشنایی با نحوه کار شبیه ساز ها و معادلات حاکم بر آنها و شرح مختصر روش های حل معادلات.
• آشنایی با تفاوت های مدل شبیه سازی نفت سیاه و مدل ترکیبی
• آشنایی کلی با محیط نرم افزار و سایر ماژول های نرم افزار
• آشنایی با انواع روش های ساخت مدل در شبیه ساز و ساختار کلی آن
• آشنایی با کلید واژه های قسمت های مختلف و نحوی تعریف شکل بلوک ها در شبیه ساز
• آشنایی با نحوی تعریف خواص سنگ و سیال و نحوی اختصاص دادن شرایط اولیه به مدل
• آشنایی با انواع آبده ، گسل و نحوی تعریف آنها در شبیه ساز
• آشنایی با نحوی تعریف ، تکمیل وکنترل چاههای تولیدی و تزریقی
• آشنایی با فرمت داده های ورودی و خروجی نرم افزار
• آشنایی با انواع سطوح خطا ها وپیغام ها
• نمایش سه بعدی ، دو بعدی ، گراف ها و گزارش ها ایجاد شده در خروجی مدل


دسته بندی ها: شیمی

دوره های مرتبط

سخنران ها (استاد ها)
  • ساختمان1.خیابان ارم نبش کوچه2
  • 32251000داخلی126

قیمت

295.000تومان
ثبت نام

جستجوی دوره