سمینار مدلسازی اطلاعات ساختمان(BIM)

امروزه مدل سازی اطلاعات ساختمان کاربرد گسترده‌ای از طراحی و ساخت تا بهره‌برداری و حتی مرحله تخریب ساختمان‌ها پیدا کرده است. این فناوری به نقشه های دو بعدی و مشخصات مربوطه، اجزاء مدل سازی سه بعدی با ویژگی های منحصر به فرد اضافه می نماید. مهمترین ویژگی این است که هر عضو طراحی نشان داده شده در یک مدل بیم علاوه بر دارا بودن ماهیت فیزیکی سه بعدی آن، می تواند آرایه ای از اطلاعات مربوط به فعالیت ها و وظایف مختلف آن عضو از مرحله طراحی و مدیریت ساخت تا مرحله بهره برداری را به همراه داشته باشد. این اطلاعات مربوط به کل چرخه حیات پروژه، از مرحله مطالعات توجیهی تا طراحی مفهومی، مطالعات فاز اول و دوم، تدارکات، ساخت و نصب، راه اندازی، دوره بهره برداری و حتی پایان آن می باشد.

متن

 • تعریف BIM
 • تاریخچه BIM
 • BIM به عنوان یک فرایند
 • مزایای BIM
 • چالش های پیاده سازی BIM
 • کاربرد های BIM
 • BIM و طراحی یکپارچه
 • BIM , IPD
 • پذیرش BIM
 • پیاده سازی BIM
 • نرم افزار های BIM
 • معرفی نرم افزارهای Graphisoft

 


دسته بندی ها: عمرانمعماری

دوره های مرتبط

سخنران ها (استاد ها)
 • Start7/11/95
 • خیابان ارم.نبش کوچه 2
 • 32251000داخلی 126

قیمت

30.000تومان
ثبت نام

جستجوی دوره