ریشه یابی و تجزیه و تحلیل حوادث FMEA

تاریخچه و معرفی انواع FMEA
موارد استفاده از FMEA
اجرای توسط مثالی از FMEA.


مدیران، کارشناسان و پرسنل واحدهای فنی مهندسی و کیفیت

 ۱٫ تاریخچه استفاده از تکنیک FMEA
۲٫ معرفی انواع FMEA
۳٫ تحلیل حالات خرابی بالقوه در فرآیند PFMEA
۴٫ انجام اقدام اصلاحی جهت ریسک های بالا
۵٫ تحلیل ریسک های شناسایی شد
۶٫ موارد استفاده از FMEA
۷٫ فواید اجرای FMEA
۸٫ انواع FMEA (System–FMEA, Design-FMEA, Process–FMEA, Service FMEA, Machinery–FMEA)
۹٫ اجرای SFMEA و DFMEA جهت کاهش نرخ خرابی در دوره عمر مفید و شکستهای محتمل در زمان فرسودگی
۱۰٫ اجرای PFMEA فرایند ساخت و تولید به منظور کاهش ریسک خرابی و نرخ خرابی محصول را در دوره عمر آغازین


متن

دسته بندی ها: تعمیرات و نگهداری

دوره های مرتبط

  • ساختمان 1. بلوار ارم. نبش کوچه 2
  • 32251000 داخلی 117

نظر خود را بیان کنید

جستجوی دوره