روانشناسی و مدیریت ارتباط با مشتری
 /  روانشناسی و مدیریت ارتباط با مشتری
روانشناسی و مدیریت ارتباط با مشتری

دیپلم

 • تکنیک های شناسایی مشتریان و مخاطبان
 • انواع مشتریان و شیوه های جلب رضایت و ایجاد وفاداری در آنها
 • زبان بدن در ارتباطات و فروش
 • اصول روانشناسی فروش و ارتباط با مشتری
 • عوامل روانی در بهبود فروش
 • تکنیک های برخورد با مشتریان
 • مهارت های پاسخ به اعتراض مشتریان
 • تکنیک های جذب مشتریان بیشتر
 • چگونگی فروش خدمات بیشتری به یک مشتری
 • آسیب شناسی نارضایتی برخی از مشتریان
 • تکنیک های رضایت سازی مشتریان سخت
 • تکنیکهای وفادار سازی مشتریان
 • روشهای رضایت سنجی مشتریان
 • مفهومی مدیریت ارتباط مشتری
 • بازاریابی نوین و جایگاه مدیریت ارتباط مشتری
 • چرخه خرید مشتری (CBC) و جایگاه مدیریت ارتباط مشتری در آن
 • تشریح واحد های سازنده مدیریت ارتباط مشتری
 • چهار چوب های اجرای CRM
 • چگونگی اجرای CRM در سازمان
 • چگونگی اجرای بانک اطلاعات مشتری
 • آشنایی مدیریت دانش مشتری CKM
 • آشنایی با باشگاه مشتری

 


دسته بندی ها: بازاریابی و فروش

دوره های مرتبط

قیمت

280،000 تومان

جستجوی دوره

ارتباط با سازمان (ساختمان مرکزی)

 شیراز / ابتدای بلوار ارم / نبش کوچه ۲ / پلاک ۱۹

 info@simi.ir

 32251000 (071)

ارتباط با سازمان (ساختمان شماره 2)

 شیراز / بلوار ارم / نبش کوچه ۱۷

 manedu@simi.ir

 32285045 (071)