دوره نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان (RCM) و پیاده سازی آن

مفاهیم RCM، نقاط قوت RCM، پیامدهای ازکار افتادگی از کارافتادگی ها، مراحل اجرای فرآیند RCM

مدیران ارشد، مدیران میانی، متخصصین، کارشناسان نت، مدیران و کارشناسان مالی، بازرگانی و خدمات فنی و مهندسی

 ۱٫ تعریف مفهوم نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان
۲٫ روند تکاملی شکل گیری فرآیند RCM
۳٫ نقاط قوت فرآیند RCM در قیاس با روش¬های موجود
۴٫ کارکردها و استانداردهای اجرایی یک تجهیز در شرایط عملیاتی
۵٫ علائم از کارافتادگی که موید عدم کارکرد استاندارد دستگاه است
۶٫ عواملی که موجب ایجاد هریک از شکست های کارکردی می شوند
۷٫ پیامدهای ناهنجار اساسی حاصل از وقوع حالت های شکست
۸٫ راهکارهای اجرایی جلوگیری از حالات شکست انجام داد
۹٫ مراحل اجرای گام به گام فرآیند RCM


متن

دسته بندی ها: تعمیرات و نگهداری

دوره های مرتبط

  • ساختمان 1. بلوار ارم. نبش کوچه 2
  • 32251000 داخلی 117

نظر خود را بیان کنید

جستجوی دوره