خلاقیت و ایده پردازی در آگهی های تجاری و تبلیغات
 /  خلاقیت و ایده پردازی در آگهی های تجاری و تبلیغات
خلاقیت و ایده پردازی در آگهی های تجاری و تبلیغات

آشنایی دانشجویان با خلاقیت و ایده پردازی در تبلیغات و روشهای مختلف اجرا ئ ارائه آنها و مقایسه آنها با روشهای معمول اجرای تبلیغات

ندارد

ج

آشنایی با مبانی و اصول خلاقیت وایده پردازی
آشنایی با انواع تکنیک های خلاقیت
تمرینهای گروهی
تمرینهایی با موضوع مشترک ویژه هر فرد
تمرینهایی با موضوع اختصاصی ویژه هر فرد
طراحی یک آگهی خلاق در یکی از رسانه ها


—–

دسته بندی ها: گرافیک و تبلیغات

دوره های مرتبط

سخنران ها (استاد ها)
  • ساختمان 1. بلوار ارم. نبش کوچه 2
  • 32251000 داخلی 131

قیمت

250.000 تومان

نظر خود را بیان کنید

جستجوی دوره

ارتباط با سازمان (ساختمان مرکزی)

 شیراز / ابتدای بلوار ارم / نبش کوچه ۲ / پلاک ۱۹

 info@simi.ir

 32251000 (071)

ارتباط با سازمان (ساختمان شماره 2)

 شیراز / بلوار ارم / نبش کوچه ۱۷

 manedu@simi.ir

 32285045 (071)