جامع ارائه معماری (کروکی، اسکیس و راندو)
 /  جامع ارائه معماری (کروکی، اسکیس و راندو)
جامع ارائه معماری (کروکی، اسکیس و راندو)

یادگیری ترسیم صحیح و اصولی و بالابردن سرعت طراحی و ورود به بازارکار

ندارد

راندو: به معنای تنظیم محصول نهایی یا فرآورده به گونه‌ای است که بتواند با مخاطب ارتباط درستی برقرار نماید. قرار دادن فیگور انسانی و درخت در محل‌های مشخص برای نشان دادن مقیاس نما یا مقطع، ترسیم مبلمان معماری و یا شهری یا استفاده از نوشتار برای معرفی بخش‌های مختلف پلان، گذاشتن سایه در نما و مقطع برای نشان دادن پیش آمدگی‌ها و تو رفتگی‌های آن و ترسیم بافت مصالح در نما و مقطع از عمده‌ترین کارهایی است که در راندو معماری و طراحی شهری مطرح می‌شود و کتاب‌هایی نیز که در این زمینه از نویسندگان خارجی به چاپ رسیده است به روشنی وظیفه راندو در طراحی معماری و طراحی شهری را به نمایش می‌گذارد

کروکی :به معنای ترسیم سریع و فی‌البداهه‌ای از یک مدل زنده است. این مدل خواه طبیعت باشد، خواه انسان و خواه یک بنای معماری باشد و یا یک فضای شهری. البته منظور از زنده این نیست که مدل حتماً جاندار و در حال حرکت باشد بلکه منظور آن است که مدل دارای نمود بیرونی باشد و تنها در ذهن طراح جا نداشته باشد. ویژگی مهم کروکی آن است که در زمان کمی زده می‌شود و بعدها در منزل یا کارگاه با فرصت کافی می‌توان جزئیات آن را تکمیل کرد. کروکی زدن با دو هدف عمده انجام می‌گیرد: هدف اول ذخیره کردن زمان و هدف دوم، تمرکز کردن بر عناصر اصلی و مهم موضوع است

اسکیس:به معنای بیان سریع ایده یا نگاهی است که یک طراح نسبت به موضوعی که به او ارجاع شده، دارد. هدف از ارائه اسکیس آن است که پیش از آنکه کار کامل و تمام شده از سوی طراح به کارفرما تحویل شود، پیش نویسی که پیشنهادات طراح در آن نشان داده شده ارائه گردد و در صورت موافقت کارفرما با آن، کار با همان مشخصات ادامه یافته و به وسیله طراح نهایی گردد.

 ترسیم انواع خطوط- جان بخشی به خطوط –ترمیمچهار ضلعی و تمرین بروی اتصالات

ترسیم سطح دایره

آشنایی با اصول اولیه پرسپکتیو(۱نقطه ای ، ۲ نقطه ای و ۳نقطه ای)

ترسیم مکعب های نه گانه و ترسیم انواع هاشور- ترسیم دایره در پرسپکتیو- ترسیم استوانه، مخروط،کره وهاشور برروی سطح

این سطوح

ترسیم اشکال پیچیده به کمک انواع پرسپکتیوها (پرسپکتیوهای خارجی)- ایجاد حجم های مثبت و منفی – تناسب در پرسپکتیو

ترسیم اشکال پیچیده به کمک انواع پرسپکتیوها (پرسپکتیوهای داخلی)

ترسیم پرسپکتیوهای داخلی و خارجی به همراه جزئیات و ترسیم جزئیات

ترسیم اجسام ساده مانند قبل و صندلی و آنالیز آنها و ترسیم کلی با تناسبات

ترسیم مصالح – درختان (پوشش گیاهی) – ترسیم پرسناژ

آموزش سایه در اجسام مختلف و پیدا کردن سایه اجسام برروی زمین

کروکی در بافت در جهت یادگیری تناسبات ، ترسیم جزئیات و تهوه ترسیم پرسپکتیو


دوره های مرتبط

سخنران ها (استاد ها)
  • ساختمان1.خیابان ارم.نبش کوچه2
  • 07132251000 داخلی 131

قیمت

245000 تومان
ثبت نام

جستجوی دوره

ارتباط با سازمان (ساختمان مرکزی)

 شیراز / ابتدای بلوار ارم / نبش کوچه ۲ / پلاک ۱۹

 info@simi.ir

 32251000 (071)

ارتباط با سازمان (ساختمان شماره 2)

 شیراز / بلوار ارم / نبش کوچه ۱۷

 manedu@simi.ir

 32285045 (071)