تهیه وتنظیم قرارداد های داخلی
 /  تهیه وتنظیم قرارداد های داخلی
تهیه وتنظیم قرارداد های داخلی

متن

لیسانس

 • نظام حقوق خصوصی ایران
 • مراحل و شرایط انعقاد قرارداد
 • اهلیت
 • ایجاب و قبول
 • محتوای قرارداد- شرایط ضمن قرارداد
 • خیارات
 • فسخ
 • ابطال
 • آثار ناشی از فسخ و ابطال
 • عقود معین و نامعین
 • نحوه عملی نگارش قراردادهای منتخب و مهم
 • عقد بیع
 • عقد اجاره
 • عقود اذنی
 • اجاره اتومبیل/ساختمان

 


دسته بندی ها: بازرگانی

دوره های مرتبط

سخنران ها (استاد ها)
 • ساختمان شماره 2، خیابان ارم،نبش کوچه17،پلاک 20
 • 32285045 داخلی 114

قیمت

180.000 تومان
ثبت نام

جستجوی دوره

ارتباط با سازمان (ساختمان مرکزی)

 شیراز / ابتدای بلوار ارم / نبش کوچه ۲ / پلاک ۱۹

 info@simi.ir

 32251000 (071)

ارتباط با سازمان (ساختمان شماره 2)

 شیراز / بلوار ارم / نبش کوچه ۱۷

 manedu@simi.ir

 32285045 (071)