تحلیل سیالاتی با Fluent

فلوئنت یک نرم افزار کامپیوتری چند منظوره برای مدلسازی جریان سیال، انتقال حرارت و واکنش شیمیایی در هندسه نوشته شده است. با توجه به محیط مناسب نرم افزار جهت تعریف مساله و شرایط های پیچیده، تعریف شرایط مرزی گوناگون و حل مسایل پیچیده شامل تاثیر پدیده های مختلف به کمک این نرم افزار قابل حل می باشد.

مهندسی مکانیک ، شیمی و هوافضا .
آشنایی کافی با مفاهیم دینامیک سیالات و انتقال حرارت

مدلسازی جریان سیال، انتقال حرارت و واکنش شیمیایی در هندسه
تعریف مساله و شرایط های پیچیده، تعریف شرایط مرزی گوناگون و حل مسایل پیچیده شامل تاثیر پدیده های مختلف

دسته بندی ها: شیمی

دوره های مرتبط

سخنران ها (استاد ها)
  • ساختمان1.خیابان ارم.نبش کوچه2
  • 32251000داخلی126

قیمت

445.000تومان
ثبت نام

جستجوی دوره