تحقیقات بازار
 /  تحقیقات بازار
تحقیقات بازار

 • لیسانس
 • جامع بازاریابی و فروش

 • تاریخچه بازاریابی
 • تعریف بازاریابی از گذشته تا حال
 • اجزای بازاریابی
 • سطوح تقسیم بندی بازار
 • متغیرهای اصلی تقسیم بازار
 • ارزیابی بخشهای بازار
 • عوامل موثر بر رفتار مصرف کننده
 • فرآیند تصمیم گیری در خرید
 • استراتژی های پوشش بازار
 • شناخت بازار و تحقیقات بازاریابی
 • فرآیند تحقیقات بازاریابی
 • ابعاد مارکتینگ
 • آمیخته بازاریابی Marketing Mix
 • انواع بازاریابی نوین

 


دسته بندی ها: بازاریابی و فروش

دوره های مرتبط

سخنران ها (استاد ها)
 • بلوار ارم، نبش کوچه 17، پلاک 20
 • 0713-32285045 داخلی 114 و 109

قیمت

220.000 تومان

جستجوی دوره

ارتباط با سازمان (ساختمان مرکزی)

 شیراز / ابتدای بلوار ارم / نبش کوچه ۲ / پلاک ۱۹

 info@simi.ir

 32251000 (071)

ارتباط با سازمان (ساختمان شماره 2)

 شیراز / بلوار ارم / نبش کوچه ۱۷

 manedu@simi.ir

 32285045 (071)