برگزاری دوره آموزشی مبانی و مستندسازی استاندارد مدیریت کیفیت آزمایشگاه ISO/IEC 17025
 /  برگزاری دوره آموزشی مبانی و مستندسازی استاندارد مدیریت کیفیت آزمایشگاه ISO/IEC 17025
برگزاری دوره آموزشی مبانی و مستندسازی استاندارد مدیریت کیفیت آزمایشگاه ISO/IEC 17025

هدف از برگزاری این دوره آموزشی آشنایی فراگیران با الزامات استاندارد ISO/IEC17025 و مستند سازی سیستم‌های مدیریت کیفیت در آزمایشگاه‌ها بر اساس این استاندارد می‌باشد. استاندارد سازی در خدمات مراکز آزمایشگاهی به انجام بهتر کارها کمک می‌کند و برای مقبولیت مراکز آزمایشگاهی ضروری می‌باشد. اخذ تایید صلاحیت‌های بین‌المللی نظیر استاندارد ISO/IEC 17025 یک اطمینان از کیفیت نتایج و خروجی مراکز آزمایشگاهی برای مشتریان آن‌ها فراهم می‌آورد. بدین معنا که نتایج آزمون دارای دقت و صحت مناسب می‌باشند. همچنین اخذ این استاندارد توسط آزمایشگاه‌های مراکز دانشگاهی و پژوهشگاهی به بهبود نتایج تحقیقات علمی و صنعتی در این مراکز کمک شایانی می‌کند زیرا عمدتاً نتایج این تحقیقات بر پایه اطلاعات و داده‌های است که از طریق آزمون در آزمایشگاه‌ها بدست آمده است بنابراین تضیمن و افزایش کیفیت نتایج آزمون، منجر به افزایش اثربخشی تحقیقات علمی و کاربردی در سطح کشورمان نیز می‌گردد.

  مقدمه بر استاندارد ISO/IEC 17025
 الزامات مدیریتی استاندارد  ISO/IEC 17025
  الزامات فنی استاندارد  ISO/IEC 17025
  آشنایی تغییرات ویرایش جدید استاندارد  ۲۰۱۷: ISO/IEC 17025
 الزامات فنی سیستم کیفیت بر اساس استاندارد ISO/IEC 17025


دسته بندی ها: مدیریت کیفیت

دوره های مرتبط

جستجوی دوره

ارتباط با سازمان (ساختمان مرکزی)

 شیراز / ابتدای بلوار ارم / نبش کوچه ۲ / پلاک ۱۹

 info@simi.ir

 32251000 (071)

ارتباط با سازمان (ساختمان شماره 2)

 شیراز / بلوار ارم / نبش کوچه ۱۷

 manedu@simi.ir

 32285045 (071)