اینکوترمز۲۰۱۰
 /  اینکوترمز۲۰۱۰
اینکوترمز۲۰۱۰

دیپلم

  • تعریف اینکوترمز
  • تعریف انواع شرایط و اصطلاحات اینکوترمز
  • تعهدات فروشنده و خریدار در انواع اینکوترمز ۲۰۱۰
  • کاربرد اینکوترمز ۲۰۱۰ در قراردادهای خرید و فروش
  • مقایسه انواع شرایط اینکوترمز

 


دسته بندی ها: بازرگانی

دوره های مرتبط

سخنران ها (استاد ها)
  • ساختمان دو. بلوار ارم، نبش کوچه 17، پلاک 20
  • 0713-2285045 داخلی 114 و 109

قیمت

170.000 تومان

جستجوی دوره

ارتباط با سازمان (ساختمان مرکزی)

 شیراز / ابتدای بلوار ارم / نبش کوچه ۲ / پلاک ۱۹

 info@simi.ir

 32251000 (071)

ارتباط با سازمان (ساختمان شماره 2)

 شیراز / بلوار ارم / نبش کوچه ۱۷

 manedu@simi.ir

 32285045 (071)