اصول بایگانی و گردش مکاتبات
 /  اصول بایگانی و گردش مکاتبات
اصول بایگانی و گردش مکاتبات

آشنایی با اصول مدیریت صحیح برای تنظیم اسناد و مدارک و بایگانی آنها در جهت کمک به مدیریت سازمان برای ایجاد روش منظم در ارسال و مراسلات جهت تسریع در اداره امور

دیپلم

 کلیات مدیریت اسناد و فن بایگانی
 طرز تشکیل پرونده و انواع بایگانی
 نامه‌های وارده، نامه‌های صادره و انواع آنها (استفاده از دفاتر مخصوص، تاریخ، تعیین مرجع)
 فرم انتقال نامه‌ها، برگ جایگزین نامه‌ها، تعیین زمان ضبط اسناد و مدارک
 تفکیک اسناد و مدارک و صورت‌برداری از آنها
 مهلت قانونی برای نگهداری اسناد، روش‌های تنظیم اسناد در بایگانی، اصلاح و کنترل بایگانی
 به‌کارگیری کامپیوتر در مدیریت اسناد بایگانی و امحاء اوراق زائد


متن

دوره های مرتبط

سخنران ها (استاد ها)
  • ساختمان 2. خیابان ارم. کوچه 17. پلاک 20
  • 32285045 داخلی 109

قیمت

120.000 تومان
ثبت نام

جستجوی دوره

ارتباط با سازمان (ساختمان مرکزی)

 شیراز / ابتدای بلوار ارم / نبش کوچه ۲ / پلاک ۱۹

 info@simi.ir

 32251000 (071)

ارتباط با سازمان (ساختمان شماره 2)

 شیراز / بلوار ارم / نبش کوچه ۱۷

 manedu@simi.ir

 32285045 (071)