آشنایی با قوانین حمل و نقل بین المللی و بیمه باربری
 /  آشنایی با قوانین حمل و نقل بین المللی و بیمه باربری
آشنایی با قوانین حمل و نقل بین المللی و بیمه باربری

دیپلم

 • آشنایی با قراردادهای تجاریبین الملل
 • آشنایی با سازمان ها و مقررات تجاری بین الملل
 • کلیات حقوق مالکیت فکری
 • حقوق گمرکی ، قواعد، صادرات و واردات
 • حقوق حمل و نقل کالا ( دریایی ، هوایی ، زمینی)
 • حقوق شرکت ها و موسسات تجاری چند ملیتی
 • حقوق تجارت تطبیقی و تعارض قوانین
 • بیمه های بازرگانی بین الملل
 • بیع بین الملل
 • اسناد تجاری ، روش های پرداخت و حقوق بانکی بین الملل
 • مبانی بیمه های باربری
 • بررسی فرم پیشنهاد و انواع بیمه نامه های باربری
 • نحوه ارزیابی ریسک و صدور بیمه نامه و الحاقیه
 • عوامل موث در محاسبه نرخ حق بیمه
 • نحوه اعلام خسارت و مراحل پرداخت آن
 • استانداردهای بین المللی در بیمه های باربری
 • آئین نامه ها و مصوبات مرتبط با بیمه های باربری

 


دسته بندی ها: بازرگانی

دوره های مرتبط

سخنران ها (استاد ها)
 • ساختمان 2. خیابان ارم. نبش کوچه 17. پلاک 20
 • 32285045 داخلی 114 و 109

قیمت

200.000 تومان

جستجوی دوره

ارتباط با سازمان (ساختمان مرکزی)

 شیراز / ابتدای بلوار ارم / نبش کوچه ۲ / پلاک ۱۹

 info@simi.ir

 32251000 (071)

ارتباط با سازمان (ساختمان شماره 2)

 شیراز / بلوار ارم / نبش کوچه ۱۷

 manedu@simi.ir

 32285045 (071)