خدمات مشاوره و تحقیق سازمان
 /  خدمات مشاوره و تحقیق سازمان

جستجوی دوره

خدمات مشاوره و تحقیق سازمان

 • شناخت و عارضه یابی سازمانی
 • استراتژی و تحول
 • مدیریت تولید و عملیات
 • بازاریابی و فروش
 • منابع انسانی
 • بهره وری
 • کیفیت
 • مالی و اقتصادی
 • مدیریت دانش
 • ایمنی و بهداشت
 • مسئولیت اجتماعی

 

∴ در قسمت زیر، توضیحات کامل هر مورد ارائه شده است:

مقدمه :

در سالهای اخیر موضوعی که بیش از پیش سازمانها و ذهن مدیران ارشد آنها را سخت درگیر نموده است، ایجاد تغییر و تحول به موقع و بهبود وضعیت سازمان در راستای ارتقا بهره وری و رقابت‌پذیری است. سازمان ها سیستم‌های پیچیده اجتماعی هستند که برای بقاء و تداوم حیات خود با محیط در تعامل هستند. شتاب، تغییر و تحولات محیطی، سازمان ها را وادار به انطباق با شرایط موجود و آتی به منظور تداوم حیات و بقاء می‌نماید و لازمه تداوم حیات و بقاء، رشد، تکامل و حرکت به سوی بلوغ و برتری سازمانی می‌باشد و این امر مستلزم تغییر، اصلاح و بهبود وضعیت سازمانی است. از طرفی، شرط لازم برای تغییر، اصلاح و بهبود، شناخت عارضه‌های سازمانی می‌باشد. برای دستیابی به این هدف انجام مطالعات عارضه‌یابی سازمانی در فرآیند پشتیبانی از ارتقا بهره‌وری و رقابت‌پذیری سازمان‌ها، یکی از الزامات اولیه و شرط لازم برای صرف منابع جهت انجام هرگونه اقدام نتیجه بخش در فرآیند حفظ، تداوم و ارتقا رقابت‌پذیری در آن در سازمانها محسوب می گردد. ارائه مدلهای عارضه‌یابی در حوزه مدیریت تحول در سازمانها از دیرباز مورد توجه متخصصان و دانشمندان علم مدیریت و مهندسی سازمانها بوده است. .سازمان مدیریت صنعتی به عنوان اولین نهاد پیشرو در توسعه و تحول مدیریت کشور نیز در این عرصه فعالیت های زیادی انجام داده است. حاصل این مطالعات و تحقیقات از یک سو و از سوی دیگر عملیاتی سازی آن در سازمان‌های مختلف به صورت اجرای طرح های مشاوره ای توانسته است ضمن ایجاد بدنه دانشی در این حوزه به ایجاد یک نظام منسجم برای خود عارضه‌یابی دوره‌ای توسط مدیران سازمان ها و شناسایی به موقع علائم و ریشه‌های مشکل و یافتن راه حلهای مناسب و الویت‌بندی شده برای حل آنها با توجه به امکانات در دسترس سازمان عارضه‌یابی شونده بوده است نیز بیانجامد. که این ظرفیت در تیم مشاورین سازمان مدیریت صنعتی قابل دسترس می باشد.

رویکرد سازمانی : رویکرد سازمان مدیریت صنعتی در اجرای طرح های شناخت و عارضه یابی حفظ، تداوم و ارتقای رقابت پذیری ، شناسایی به موقع علائم مشکل و ریشه علتها ویافتن راه حل مناسب برای رفع موانع از یکسو و شناخت فرصت ها و اقدامات بایسته از سوئی دیگر در سازمان ها می باشد.

رویکرد سازمانی :

رویکرد سازمان مدیریت صنعتی در اجرای طرح های شناخت و عارضه یابی حفظ، تداوم و ارتقای رقابت پذیری ، شناسایی به موقع علائم مشکل و ریشه علتها ویافتن راه حل مناسب برای رفع موانع از یکسو و شناخت فرصت ها و اقدامات بایسته از سوئی دیگر در سازمان ها می باشد.

مقدمه :

مقوله “مدیریت تحول استراتژیک” به درستی مقوله اصلی مدیریت به حساب می‏آید و هر بخش از فعالیت‌های سازمانی به نوعی با آن سرو کار دارد. همساز با الزام‌های پیچیده محیط پویای برون‌سازمانی که در برگیرنده نیروهای برجسته سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، و تکنولوژی است و به پیروی از آن، دگرگونی‏های اساسی در زمینه ساختار و ترکیب بازار، نیازهای متمایز مشتریان، و رقابت‌های شدید در مقیاس جهانی، محیط درونی سازمان‌ها نیز دستخوش دگرگونی‌های شگفت‌آوری می‏شود. کسب آمادگی استراتژیک برای بهره‌گیری از فرصت‌های محیطی، همسو با پیشرفت‌های تندآهنگ تکنولوژی اطلاعات، الزام‌های نوینی را در ابعاد مدیریت طلب می‏کند که مستلزم تغییر نگرش به عوامل محیطی، به ویژه عامل انسانی و برنامه‌ریزی منابع برای مدیریت موثر تغییرات است.

رویکرد سازمانی :

توسعه ظرفیت تفکر استراتژیک امری تدریجی و بی انتها است و دیدگاه سازمان در پروژ های مشاوره ای مدیریت استراتژیک و تحول، تلاشی مستمر و هدفمند برای آغاز مناسب یک حرکت دراز مدت در این زمینه در سازمان مشتری می باشد. نگرش سنتی در برنامه ریزی استراتژیک، بر این باور است که مشاور یا واحد برنامه ریزی در سازمان می تواند بر اساس مطالعات مستقل خود، استراتژی های ثمربخشی برای ایجاد تحول در سازمان طراحی نموده تا پس از تصویب هیئت مدیره در قالب برنامه استراتژیک سازمان به مرحله اجرا درآیند. این در حالی است که عدم کارآیی این نگرش به تجربه ثابت شده است. سازمان های موفق دنیا از دهه ۷۰ میلادی به بطلان این نگرش پی برده‌‌اند. پیچیدگی موضوع، شرایط متحول محیطی، ضرورت وجود تعالی پویا بین سازمان و محیط بیرونی و مهم تر از همه فقدان احساس تعلق و نبود انگیزه قوی برای پیاده ساختن برنامه ای که به وسیله دیگران طراحی شده است، از عوامل و موانع عدم اجرای برنامه های تهیه شده به وسیله این رویکرد می باشند.

رویکرد مورد نظر سازمان مدیریت صنعتی در پروژه های مشاوره ای مدیریت استراتژیک و تحو ل، مشاور را نه در نقش برنامه‌‌ریز و استراتژیست، بلکه در نقش عامل توسعه ظرفیت تفکر استراتژیک در سازمان مشتری می‌‌بیند. براساس این نگرش، مدیران ارشد و تصمیم‌‌گیران (در قالب کمیته راهبری) و مدیران و کارشناسان کلیدی (در قالب تیم های کارشناسی) در طراحی ، تدوین ، اجرا و ارزیابی استراتژی ها مشارکت فعال دارند.  فرآیند برنامه‌ریزی استراتژیک خود نیازمند برنامه‌ریزی است. در این روش مشاور با ارایه مشورت‌‌های لازم، آموزش دیدگاه‌‌ها و روش‌‌های مناسب برنامه‌‌ریزی در عمل و نظارت بر اجرای صحیح آن ها و هدایت مباحث مرتبط، نقش تسهیل کننده (Facilitator) را ایفا می نماید.

خدمات پیشنهادی :

 • برنامه‌ریزی استراتژیک
 • توسعه ظرفیت تفکر استراتژیک
 • طراحی و اجرای نظام ارزیابی متوازن (BSC)
 • تنظیم و تدوین استراتژی کسب و کار
 • طراحی مدل کسب و کار(Business Model)
 • تنظیم و تدوین برنامه کسب و کار (Business Plan)
 • مهندسی مجدد فرایندهای کسب و کار
 • اتحادهای استراتژیک (Strategic Alliance)
 • جذب و ادغام سازمان‌ها(Merge & Acquisition)
 • تعریف و تعیین شاخص‌های کلیدی ارزیابی عملکرد (KPI)
 • مدیریت و سازماندهی برون‌سپاری فعالیت‌ها
 • کوچک‌سازی (Down Sizing)
 • مطالعه و پژوهش در زمینه مفاهیم‎، الگوها، و روش‎های نوین مدیریت استراتژیک و تحول

مقدمه :

مبحث مدیریت تولید و عملیات از دوران پیدایش جامعه صنعتی زمانی که تولید؛ محور توسعه قرار گرفت به عنوان شاخه ایی از علم مدیریت مطرح گردید. در آن زمان با استفاده از دانش مدیریت تولید و عملیات ؛ مدیران سعی می کردند تا مسائل مربوط به حوزه تولید را با نگاه علمی بررسی نموده و برای آن راه حل ارائه نمایند. در این دوران با تکیه بر دانش مدیریت تولید و عملیات  برای اولین بار محاسبات زمانسنجی یعنی تعیین زمان استاندارد لازم برای تولید یک واحد محصول انجام و بر اساس نتایج حاصل از آن مشکل همیشگی بین کارگر و کارفرما یعنی تعیین ظرفیت عملی تولید محقق گردید.

در شرایط  امروز یعنی در دوران جوامع فراصنعتی با پر رنگ شدن نقش خدمات در اقتصاد جوامع؛ مدیریت تولید و عملیات  به عنوان یک رکن اساسی در موفقیت بنگاه های اقتصادی  ایفای نقش می نماید.  امروزه شرکت های پیشرو با استفاده از مدیران مجرب در حوزه مدیریت تولید و عملیات هم فعالیت های  مربوط به حوزه خدماتی و هم فعالیت های مربوط به حوزه ساخت وتولیدی خود را  راهبری نموده و با خلق ارزش برای ذی نفعان  جایگاه ویژه ای برای  خود در بازار های ابر رقابتی ایجاد نموده اند.

 

رویکرد پیشنهادی :

 • نگاه استراتژیک به حوزه مدیریت تولید و عملیات به عنوان یک عامل ارزش آفرین برای ذینفعان
 • نگرش کاربردی به پیاده سازی نظام مدیریت تولید و عملیات در سازمان ها و موسسات
 • استفاده از ابزارها، متدولوژی ها و دانش های به روز در حوزه مدیریت تولید و عملیات
 • ارتقا توانمندی های مدیریتی و کارشناسی در حوزه مدیریت تولید و عملیات به منظور بستر سازی توسعه فردی و توانمندی شغلی

خدمات پیشنهادی:

طراحی ساختار سازمانی و فرآیندها در حوزه مدیریت تولید و عملیات و سازماندهی فعالیتهای مرتبط در ساختار طراحی شده

 • طراحی نظام مدیریت زنجیره تامین
 • طراحی سیستم جامع نگهداری و تعمیرات
 • طراحی سیستم برنامه ریزی و کنترل تولید
 • طراحی سیستم برنامه ریزی و کنترل مواد
 • طراحی سیستم کنترل موجودی و انبارها
 • طراحی لی اوت و چیدمان تولید وانبارها
 • طراحی سیستم پاداش افزایش تولید
 • زمان سنجی فعالیت هادرفرایندهای مختلف
 • ظرفیت سنجی انجام فعالیت ها درحوزه های مختلف
 • طراحی سیستم های تولید و ارائه خدمت
 • ارزیابی عملکرد واحدها و شعب مشابه در سازمان های خدمت گرا نظیر بانک ها؛ هتل ها؛ بیمارستان ها و..

مقدمه:

انسانها از اولین لحظات حیات تا آخرین مرحله زندگی در تلاش و حرکت هستند. بعضی از افراد در جستجوی ارزشها و ترویج آنها و برخی به هر وسیله ای به دنبال تحقق آرزوهای خود هستند. در تمام این موارد یک وجه مشترک در احوال همه آنها ملاحظه می شود و آن “نیاز” است. جامعه بشری اکنون بیش از هر زمان دیگر با کمبود منابع و نیازهای متنوع مواجه است. در دنیای امروز دگرگونیهای بسیار زیاد همراه با گسترش رقابت در زمینه های متنوع به ویژه در بازارها مشاهده می شود «تغییر» واژه آشنایی است که توأم با فرمتها و تهدیدهایی برای جوامع و زمینه های شغلی مختلف، گاهی عامل رشد و توسعه، و زمانی عامل نگرانی و تحیر و واماندگی می شود.
کشورها و شرکتهایی که پویایی را هدف خود قرار داده اند . سازندگی و توسعه را در تغییر می‌یابند و گروهی که فقط متقاضی برکت بدون حرکت هستند. استفاده از بازاریابی که واژه نارسا و در عین حال جا افتاده و مصطلح برای Marketing است. برای همه شرکتها و سازمانهایی که درصدد هستند بدون تسلیم در برابر تغییر حضوری آگاهانه در بازار داشته باشند، ضرورت دارد که آنها باید تلاش نمایند تا سیاستهای درست بازاریابی و سهم بازار مناسبی را بدست آورند.
با عرضه محصولی خوب با قیمتی مناسب به کارگیری روشهای مطلوب توزیع استفاده از تبلیغات آگاه کننده و جهت دهنده شناسایی رقبا، فرصتها و تهدیدهای محیطی، سهم بازار خود را افزایش دهند و با خلاقیت، ابتکار، انعطاف پذیری و تطبیق منابع نیازها وخواسته های مشتریان داخلی وخارجی علاوه بر افزایش سهم بازار و مشتریان خود را حفظ نمایند.
بازاریابی جهت هر حرکت آگاهانه وهدفهمند در بازار امروز ضرورت دارد. بازاری که دیگر نه مرز می شناسد و نه مشتری خاص در نظر دارد. جهانی شدن بازار پدیده ای است که به تدریج چهره خود را نمایان می سازد. امروز شعار بازاریابی با یک جمله کوتاه خلاصه می شود.
“جهانی بیندیش، محلی عمل کن”
سازمان مدیریت صنعتی به پشتوانه بیش از ۴۰ سال سابقه انجام پروژه‌های متعدد تحقیقاتی، مشاوره‌ای‌و‌آموزشی، ‌شناخت واقع‌بینانه‌ای از مسائل و نیاز‌های مدیریت کشور به دست آورده و می‌کوشند این دستاورد‌ها را در خدمت توسعه اقتصادی کشور قرار دهد.
کارشناسان بازاریابی سازمان مدیریت صنعتی تلاش می‌کنند تا تجربیات خود را در اختیار نهاد‌های سیاست‌گذار، برنامه‌ریز، و همچنین سازمان‌های دولتی و خصوصی کشور قرار داده و از این طریق گامی در جهت اعتلا و توسعه ملی بردارند.

رویکرد سازمانی :

رویکرد سازمان مدیریت صنعتی حائز ویژگیهای زیر است:
– نگاه استراتژیک به حوزه بازاریابی و فروش به عنوان یک اصل سازمانی
– در نظر داشتن ابزارها، متدولوژی‌ها و دانش‌های به روز در زمینه های بازاریابی و فروش
-نگاه کاربردی به پیاده سازی نظام درست بازاریابی و فروش در سازمانها و مؤسسات
– ارتقاء توانمندیهای مدیریتی و کارشناسی در حوزه های بازاریابی و فروش به منظور بستر سازی توسعه فردی و توانمندی شغلی
– سازمان با بهره گیری از تخصیص ومشاورین توانمند در حوزه های بازاریابی و فروش قادر است در زمینه های ذیل خدمات خویش را به مشتریان ارایه نماید.
– برگزاری دوره ها وکارگاههای آموزشی در حوزه های بازاریابی، فروش ، تبلیغات، برندینگ، CRM
– انجام تحقیقات بازاریابی با به روزترین روشها و ابزارهای تحقیق برای سازمانها و مؤسسات
– طراحی و تدوین کمپین تبلیغات با رویکرد IMC
– طراحی ساختار سازمانی و فرآیندها در حوزه بازاریابی و فروش و سازماندهی فعالیتهای مرتبط در ساختار طراحی شده
-طراحی و تدوین برنامه جامع بازاریابی Marketing Plan برای سازمانها و مؤسسات تولیدی و خدماتی
-طراحی و تدوین مدیریت برند و ارزش گذاری برند
-طراحی و تدوین ساختار کانال توزیع و سازماندهی نظام پخش وتوزیع
-طرح ریزی برنامه ریزی با رویکرد تکنیکهای عملیاتی در حوزه توسعه فروش
-طراحی و تدوین نظام جامع مدیریت ارتباط با مشتری CRM با رویکرد تدوین استراتژیها، برنامه ها، اهداف در راستای مشتری مداری

خدمات پیشنهادی:

 • تنظیم استراتژی و طراحی سیستم‌های بازاریابی، توزیع و فروش
 • طراحی ساختار و سازماندهی فعالیت های بازاریابی، توزیع و فروش
 • تنظیم استراتژی‌ها و طراحی روش‌های مدیریت کالا
 • تنظیم استراتژی و برنامه‌ریزی تبلیغات
 • تنظیم استراتژی توسعه صادرات
 • تنظیم استراتژی قیمت‌گذاری
 • مشاوره برای بخش‌بندی بازار
 • مشاوره برای بازاریابی صنعتی
 • مشاوره برای بازاریابی خدمات
 • مشاوره برای مدیریت بر نام تجاری
 • تنظیم طرح بازاریابی
 • مشاوره امکان سنجی بازار
 • بررسی رفتار مصرف کننده
 • مشاوره بازاریابی الکترونیکی
 • هدایت تحقیقات بازاریابی
 • راه اندازی سامانه های مدیریت ارتباط با مشتری(CRM)
 • شناخت بازارهای داخلی و خارجی محصولات
 • سنجش رضایت مشتری
 • مطالعه و پژوهش در زمینه مفاهیم، الگوها، و روش‌های نوین مدیریت بازار

مقدمه :

اگر فرایندهای سازمان را مانند حلقه های یک زنجیر درنظر بگیریم، فرایند مدیریت منابع انسانی یکی از مهم ترین حلقه های این زنجیر است. دانش مدیریت منابع انسانی در تمام سازمان ها ، شرکت ها و موسسات دولتی و غیردولتی دنیا نقش کلیدی و راهبردی را ایفا می نماید. بسیاری از سازمان های موفق و پیشرو همواره حوزه مدیریت منابع انسانی را به عنوان یک مزیت رقابتی نسبت به سایر رقبا در نظر گرفته اند و با سرمایه گذاری های بهنگام و آگاهانه در این بخش ، گوی سبقت را از دیگر سازمان های رقیب ربوده اند.  پیرامون جایگاه مدیریت منابع انسانی  و ضرورت  و اهمیت این موضوع  در سازمان های ایرانی سازمان مدیریت صنعتی  یکی از ارکان اساسی خدمات مشاوره و تحقیق خود را در حوزه  ارائه خدمات مشاوره منابع انسانی به سازمان ها شرکت ها و دیگر نهادیای ملی و فراملی  قرارداده است.

رویکرد سازمانی :

رویکرد سازمان مدیریت صنعتی در ارائه خدمات مشاوره منابع انسانی  علی رغم توسعه ظرفیت دانش ، نگرش و بنیش مدیران منابع انسانی توسعه و توانمندسازی همه سرمایه های انسانی  آنها نیز می باشد.  راه اندازی مرکز ارزیابی و ارتقاء شایستگی های مدیران با هدف توسعه در حوزه رهبری و مدیریت سرمایه های انسانی یکی دیگر  از رویکردهای خدمات مشاوره منابع انسانی  سازمان  به منظور کمک به تحقق شایسته محوری و شایسته سالاری  در کشور است.

همچنین بهره گیری از آخرین دستاوردها و مدل های موجود در توسعه و رهبری مدیران با انجام فعالیتهای توسعه ای و شکوفا نمودن قابلیتهای دانشی، نگرشی و مهارتی مدیران ، کارشناسان و … که موجبات رشد و بالندگی فردی و سازمانی آنان  را درسطح بنگاههای اقتصادی کشور فراهم نماید از دیگر اهداف  و رویکردهای این بخش می باشد .

خدمات پیشنهادی :

 • توسعه و رهبری مدیرانحرفه ای ( منابع انسانی)
 • تدوین استراتژی منابع انسانی
 • طراحی ، اجرا و برگزاری کانون های ارزیابی ، جذب و استخدام مبتنی بر مدل های شایستگی
 • انجام تجزیه و تحلیل شغل و برنامه ریزی نیروی انسانی
 • توانمندسازی سازمان‌ها و شرکت ها در جذب کارکنان ماهر، متعهد و با انگیزه
 • اجرای نیازسنجی آموزشی و همچنین برنامه ریزی آموزشی کارکنان
 • طراحی و استقرار نظام ارزیابی و توسعه کارکنان و فراهم آوردن فرصت‌های ارتقای شغل
 • طراحی و استقرار نظام حقوق و دستمزد
 • طراحی و استقرار نظام مدیریت عملکرد کارکنان
 • طراحی و استقرار نظام پاداش کارکنان مبتنی بر نظام مدیریت عملکرد
 • ارزیابی فرهنگ سازمانی
 • جانشین پروری
 • مطالعه و پژوهش در زمینه مفاهیم، الگوها، و روش‌های نوین مدیریت منابع انسانی
 • سنجش و اندازه گیری رضایت ، تعهد و تعلق کارکنان
 • عارضه یابی نظام مدیریت منابع انسانی سازمان ها و شرکت ها …..

مقدمه :

بهره‌وری از مفاهیم علم اقتصاد و مدیریت است که چنین تعریف می‌شود: «مقدار کالا و یا خدمات تولید شده در مقایسه با هر واحد از انرژی و یا کار هزینه شده بدون کاهش کیفیت یا به این شکل: اثربخشی به همراه کارایی». به دیگر سخن، بهره‌وری، عبارتست از، بدست آوردن حداکثر سود ممکن، با بهره‌گیری و استفاده بهینه از نیروی کار، توان، استعداد ومهارت نیروی انسانی، زمین، ماشین، پول، تجهیزات، زمان، مکان و…به منظور ارتقاء رفاه جامعه. بهره‌وری به نسبت کار انجام شده به کاری که باید انجام می‌شده اطلاق می‌شود.

بر خلاف پندار برخی افراد بهره‌وری فقط برای صنایع نیست بلکه بهره‌وری سطوح مختلفی دارد و همه افراد در همه سطوح نقش دارند یعنی اینکه افراد می‌توانند با تفکر، ابداعات و نوآوری‌های خود عملاً در چند سطح گوناگون مؤثر واقع گردند، سطوح مختلف بهره‌وری عبارتند از:

 • سطح فرد
 • سطح گروه آموزشی
 • سطح گروه کاری
 • سطح سازمانی
 • سطح رشته‌های تجاری، خدماتی، صنعتی و کشاورزی
 • سطح بخش‌های اقتصادی
 • سطح ملی و کشوری
 • سطح جهانی

در سطوح فردی به دنبال تدابیری برای افزایش بهره‌وری فردی هستیم؛ و در سطح گروه نیز به دنبال افزایش بهره‌وری گروه کاری هستیم. بدیهی است که موضوع بهره‌وری بیشتر در سطوح سازمانی و رشته‌ها مطرح می‌شود و بیشترین ضوابط و شرایط مربوط به بهره‌وری را می‌توان در آنها مشاهده کرد. چه بسا برخی مشاغل و حتی برخی دستگاه‌ها به دلیل انجام فعالیت‌های موازی و تکراری بودن وظایف سازمانی در یکدیگر ادغام شده و برخی از آنها حذف شده‌اند. بهره‌وری ملی که مهم‌ترین عنصر بهره‌وری است از ارتباط بین دولت، اقتصاد، جغرافیا، جمعیت وفرهنگ بدست می‌آید که عموماً به زبان ریاضیات ترجمه می‌شود وسپس نقطه بهینه آن بدست می‌آید.

مقدمه :

مدیریت کیفیت یکی از بحثهای جدید در زمینه تولید و خدمات است. گرچه سابقه آن به ابتدای تاریخ نیز می‌رسد اما مفهوم نوین کیفیت محصول قرن ۲۰ است. بر طبق یکی ازنگرشها :مدیریت کیفیت یعنی نظارت بر فرآیند ساخت و تولید محصول برای ایجاد اطمینان از مطابقت محصول با آنچه مورد نظر طراح یا مشتری بوده است. این نظارت از مرحله دریافت و سفارش مواد اولیه تا خدمات پس از فروش را شامل می‌شود.بدین ترتیب طیف وسیعی از فعالیت‌ها را شامل می‌گردد. (این نگرش مطابق استاندارد ISO9001:1994 می‌باشد).

از جمله فعالیتهای مربوط به مدیریت کیفیت یکی تضمین کیفیت و یکی کنترل کیفیت است. مدیریت کیفیت شامل چهار حوزه اصلی می باشد که عبارتند از: برنامه ریزی کیفیت، تضمین کیفیت، کنترل کیفیت و بهبود کیفیت. امروزه مدیریت کیفیت نه تنها شامل تولید بلکه شامل خدمات و حتی خدمات دولتی نیز می‌شود. و مدیریت کیفیت دولتهاو آموزش و پرورش ( Graduation ) یکی از مباحث نوین در کیفیت است. مدیریت کیفیت عموما شامل برقراری خط مشی کیفیت و اهداف کیفیت ، طرح ریزی کیفیت ، کنترل کیفیت ، تضمین کیفیت و بهبود کیفیت است.

مقدمه:

وجود طیف وسیعی از تخصص‌های مالی، اقتصادی و سرمایه‌گذاری در خانواده سازمان مدیریت صنعتی (از جمله شرکای کاری و تجاری آن) توانمندی ارائه تحلیل‌های همه جانبه و فراگیر را در درون سازمان به ودیعه نهاده است. سازمان مدیریت صنعتی به عنوان یکی از نخستین کانون‌های توامان دانش‌محور و صنعت‌محور کشور، هسته کارشناسی مناسبی را برای ارائه خدمات تحلیلی در خود و پیرامون خود پرورش داده است. این تحلیل‌ها بسته به نیاز بازار می‌تواند در سطوح مختلف (خرد و کلان) و یا از یک صنعت به صنعت دیگر متفاوت باشد. برای مثال ارائه تحلیل‌های مالی در سطح یک شرکت می‌تواند تا بررسی اقلام ریز بهای تمام شده و تحلیل حساسیت سودآوری پیش رود و از سوی دیگر در نگاهی کلان، دستاورد‌های این تحلیل در مجموعه‌ای از شرکت‌های فعال در یک صنعت، تصویری از یک تحلیل کلان‌تر و نقاط کلیدی یک صنعت را ترسیم نماید.

سازمان مدیریت صنعتی، به واسطه برخورداری از نیرو‌های کارشناسی داخلی، اعضای هیات علمی، و نیز به پشتوانه ارتباط گسترده با مجامع علمی و حرفه‌ای داخلی و بین‌المللی همواره از پتانسیل بالایی در ارائه خدمات مشاوره‌ای، آموزشی، و پژوهشی در حوزه مالی و سرمایه‌گذاری برخوردار بوده و خواهد بود.

یکی از اعضای شبکه همکار سازمان، شرکت فرگوسن است که درسال ۱۸۹۳ تحت عنوان “مؤسسه حسابداران خبره” کار خود را در کشور هندوستان آغاز و پس از گذشت ۱۱۵ سال فعالیت، تبدیل به یکی از شرکت‌های پیشتاز هندی در صنعت مشاوره شده است. این شرکت در حال حاضر با استفاده از خدمات ۸۰۰ نفر از متخصصین و خبرگان صنعت در قالب تیم‌های تخصصی در حوزه‌های مختلف به ارائه خدمات مشاوره‌ای مشغول است. از نقاط قوت روابط همکاری شرکت فرگوسن و سازمان مدیریت صنعتی در حوزه ارائه خدمات مشاوره مالی، سابقه طولانی آن شرکت در این زمینه و تیم کارشناسی ماهر و عضو در انجمن حسابداران خبره انگلیس (CA) است.

 

خدمات پیشنهادی:

 • تدوین طرح کسب و کار
 • تدوین استراتژی های مالی
 • مشاوره های سرمایه‌گذاری
 • تهیه و تنظیم گزارش‌های توجیه اقتصادی
 • مطالعات بازار جهت شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری
 • مدیریت سبد سرمایه‌گذاری ( Portfolio Management)
 • پوشش ریسک(Hedging)
 • ارزیابی موشکافانه تجاری   (Due Diligence)
 • تحلیل و ارزیابی ریسک
 • تحلیل بنیادی صنایع مختلف برای متقاضیان سرمایه‌گذاری و استفاده در ارزیابی‌ها
 • مشاوره به شرکت های متقاضی ورود به بورس
 • مشاوره تامین مالی از منابع خارجی و تهیه گزارش‌های توجیهی قابل قبول بانک ها (Bankable Report)
 • طراحی نظام بودجه ریزی
 • طراحی سیستم های مالی
 • انجام مطالعات کاهش هزینه‌ها
 • مهندسی مالی و اصلاح ساختار مالی
 • طراحی نظام حسابرسی مدیریت
 • مشاوره به شرکت‌های طرفین ادغام در ارزیابی‌های موشکافانه و ارزیابی سهام آنها و ارائه راه‌حل‌های کارشناسی
 • تهیه نسبت‌های مالی میانگین صنعت ایران
 • تامین اطلاعات و تحلیل های لازم اقتصادی، صنعتی برای سیاستگزاران، تحلیگران و مدیران ارشد بنگاه ها
 • مطالعه و پژوهش در زمینه مفاهیم، الگوها، و روش‌های نوین مدیریت مالی

مقدمه :

امروزه مدیران هوشمند دریافته‌اند که دانش و اطلاعات به‌عنوان مهم‌ترین جنبه سرمایه‌های فکری سازمان، منابع با ارزشی هستند که می‌توانند در جهت دستیابی به اهداف استراتژیک، نقش مؤثری ایفا نماید. آگاهی سازمان‌ها نسبت به اهمیت دانش، آن‌ها را بر آن داشته است که به‌دنبال ایجاد فرآیندهایی برای مدیریت این جنبه از سرمایه‌های ارزشمند سازمان باشند.

مدیریت دانش فرآیندی است که به انتخاب، سازماندهی، توزیع و تولید دانش و تجربه برای کسب مزیت رقابتی کمک می‌کند. در واقع مدیریت دانش همان اداره کردن جریان روان دانش و رساندن آن به کاربران نیازمند آن است، تا با کمک دانش دریافتی با کیفیت و سرعت بیشتر عمل کنند. از این رو می‌توان گفت مدیریت دانش ابزاری برای افزایش “هوشمندی کسب و کار”، که مهم‌ترین وسیله سودآوری در محیط کسب و کار امروزی است، می‌باشد. در بازارهای پویای امروز، شرکت‌ها برای پیروزی به بهره هوشی بسیار بالایی نیاز دارند. آن‌چه بهره هوشی سازمان را بالا می‌برد، یادگیری فردی کارکنان و نیز یادگیری جمعی در سایه برخورد و تعامل اندیشه‌های مختلف با یک‌دیگر است.

رویکرد سازمان :

 • نگاهجامع به مدیریت دانش سازمانی (مدیریت دانش، یادگیری سازمانی، سرمایه‌های فکری،  نوآوری و مدیریت مستندات)
 • ارائه راه‌حل‌های مدیریت دانشیمتناسب‌سازی شده با توجه به نیازها و اقتضائات سازمان
 • در نظر داشتن نگاهبلند مدت ایجاد نظام جامع مدیریت دانش در کنار ارائه راه‌کارهای زودبازده (بسته‌های موفقیت) با هدف ایجاد انگیزه برای اجرای اقدامات بلند مدت
 • نگاه جدی و عمیق بهمدیریت تغییر به‌عنوان پیشران اصلی پروژه و زمینه‌ساز ایجاد پیاده‌سازی بنیادین نظام مدیریت دانش
 • نگاهانسان محور به توسعه مدیریت دانش به‌جای نگاه ابزار محور

 

خدمات پیشنهادی:

۱-  برنامه‌ریزی جامع و تدوین نقشه راه توسعه مدیریت دانش

 • تدوین برنامه جامع مدیریت دانش سازمانی
 • برنامه ریزی معماری دانش سازمانی
 • تدوین نقشه دانش سازمان
 • نقشه فرایندی دانش
 • نقشه منابع دانش
 • نقشه ساختاری دانش
  • ثبت و تدوین برترین تجارب
 • مستند سازی دانش و درس‌آموخته‌های پروژه‌
 • کسب دانش و مستندسازی تجارب مدیران و خبرگان
 • بازنمایی دانش به منظور ارائه دانش اکتساب شده به گویاترین شکل و با هدفایجاد قابلیت بهره‌برداری از آن
  • توسعه فرایندهای تسهیم دانش
 • طراحی و توسعه بسترهای تعاملات رودررو؛ مانند انجمن تجارب یا (CoP)
 • راه ­حل­های مبتنی بر فناوری اطلاعات؛ مانند پورتال دانشی
  • راه‌اندازی نظام جامع مدیریت دانش
 • راه‌اندازی نظام مدیریت دانش سازمانی
 • راه‌اندازی نظام مدیریت دانش پروژه و طرح

۶-  آموزش و فرهنگ ­سازی از طریق برگزاری دوره­ها و  کارگاه­های تخصصی مدیریت دانش

مقدمه :

HSE MS نظام واحدی است که صنایع برای یکپارچه کردن و رسیدن به دید منطقی و فراگیر در زمینه ایمنی، بهداشت و محیط زیست برای مدیریت این بخش پیشنهاد نمودند؛ که به دلیل پیوستگی و در هم تنیدگی این مقوله‌ها نظامی واحد به نام HSE تشکیل شد. در برخی صنایع نیز کنترل کیفیت نیز به این مجموعه اضافه گردید HSEQ به عبارتی ساده‌تر استاندارد HSE روندی مدیریتی برای پوشش دادن نقاط ضعف ایمنی و بهداشتی یک مجموعه صنعتی خواهد بود.

حرکت به سوی یکپارچه سازی نظامهای مدیریتی باعث بوجود آمدن مجموعه استانداردهای ISO گردید. پس از موفقیت مجموعه ۹۰۰۰ ISO سازمان جهانی استاندارد سازی بران شد تا در زمینه محیط زیست و ایمنی نیز استانداردی تهیه نماید. ارتباط بین HSE و مجموعه قوانین ISO یک مولفه دو سویه‌است و یک سازمان بدون استقرار نظام HSE قادر به پیاده کردن مجموعه استاندارد ۱۴۰۰۰و ۱۸۰۰۰OHSAS نخواهد بود از طرفی مجموعه استاندارد ISO باعث یکپارچه شدن مدیریت HSE و قابل ارزیابی شدن این مجموعه خواهد گردید.

نظام مدیریتHSE سعی در بهبود وضعیت بهداشت، ایمنی و محیط زیست یک مجموعه دارد و مجموعه استانداردهای ۱۴۰۰۰و۱۸۰۰۰OHSAS الزاماتی رابرای این معقوله‌ها پیش بینی کرده‌است. طرح‌ریزی و داشتن برنامه‌ای مشخص و از پیش تدوین شده از شرطهای ISO می‌باشد و مدیریت HSE را در شناسایی راه درست یاری می‌نماید. داشتن خط مشی زیست‌محیطی و ایمنی برای یک مجموعه افقهای دید را روشن می‌نماید و استقرار چرخه PDCA (طرح‌ریزی – انجام – بررسی – اقدام و بازنگری) باعث پویایی مجموعه و بهبود مستمر خواهد شد.

شناخت جنبه‌های مختلف کار از نظر HSE و حرکت به سوی بهبود مستمر از اهداف استاندارد کردن روشهای اجرایی است. بعد از شناخت مجموعه و بررسی تحلیلی وضعیت موجود مدیریت باید سرسپردگی و تعهد خود را اثبات نماید و این اولین قدم در استقرار سیستم است؛ که بوجود آورنده خط مشی مجموعه‌است؛ و افق دید را مشخص می‌نماید. در مرحله طرح‌ریزی و مدون کردن فرایندها باید دقت شود و شاخصها که از مهمترین فرایند است به خوبی تشخیص داده شود که معیار درستی برای ارزیابی صحیح فرایند بوجود آورد.

مقدمه :

مسئولیت اجتماعی دربرگیرنده شفافیت فعالیت‌های کسب‌وکار براساس ارزش‌های اخلاقی، تطابق با الزامات قانونی، احترام به افراد، تشکل‌ها و محیط زیست و حساس بودن به مسایل اجتماعی، فرااجتماعی و دراصل ارزش‌آفرینی همه‌جانبه و یکپارچه است. تا شرکت‌ها علاوه بر کسب سود، مسئولیت آثار و تبعات فعالیت‌های خود را بر تمام ذی‌نفعان از آحاد جامعه تا مادر زمین درنظر بگیرند و بپذیرند. مفاهیم مرتبط با مفهوم مسئولیت اجتماعی عبارتند از:

توسعه پایدار، شرکت–شهروند، پایداری شرکتی، پایداری برند، اخلاق شرکتی و …

گزارشات پایداری در یک نگاه:

سازمان­ها در قبال اجتماع و ذی‌نفعان، بطور منظم و داوطلبانه، گزارشی از برنامه‌ها و شاخص‌های عملکردی خود را در چارچوب‌های متفاوتی تهیه و منتشر می کنند. این گزارش‌ها که معمولا به‌طور سالانه تهیه و منتشر می‌شود، در حوزه۲٫png مسئولیت های اجتماعی سه سرفصل اصلی را دربر می‌گیرد:

 • عملکرد اجتماعی
 • عملکرد اقتصادی
 • عملکرد زیست محیطی

مقصود از ذی‌نفعان: کارکنان، مشتریان، شرکای تجاری، سرمایه‌گذاران، تامین‌کنندگان، فروشندگان، دولت و تشکل‌هاست.