کانال های ارتباطی
 /  کانال های ارتباطی

جستجوی دوره

کانال های ارتباطی

  • مدیرعامل : جناب آقای دکتر احمدپور
  • مدیر پروژه های تدبیر : خانم مهندس قطعی
  • آدرس : خیابان ارم، نبش کوچه ۱۷، موسسه تحقیقاتی تدبیر جنوب
  • شماره مستقیم : ۰۷۱۳۲۲۸۴۰۴۷
  • شماره تماس : ۰۷۱۳۲۲۸۵۰۴۵ داخلی ۱۱۶
  • شماره فکس : ۰۷۱۳۲۲۵۱۴۴۷

ارتباط با سازمان (ساختمان مرکزی)

 شیراز / ابتدای بلوار ارم / نبش کوچه ۲ / پلاک ۱۹

 info@simi.ir

 32251000 (071)

ارتباط با سازمان (ساختمان شماره 2)

 شیراز / بلوار ارم / نبش کوچه ۱۷

 manedu@simi.ir

 32285045 (071)