کارگاه آموزشی

کارگاه آموزشی

 

 

 

کارگاه آموزشی آشنایی با انواع ماشین های دوخت، نگهداری و تعمیرات با حضور استاد برجسته و پیش کسوت کشور.

گروه آموزشی رشته پوشاک آموزش و پرورش با همکاری سازمان مدیریت صنعتی.

جستجوی دوره