ارتباط با مدیریت
 /  ارتباط با مدیریت

جستجوی دوره ها

مدیریت سازمان، ارائه خدمات با بهترین کیفیت را از ارکان اهداف استراتژیک سازمان می داند.
در جهت حفظ و افزایش کیفیت و ارج نهادن به خواسته های مشتریان و مراجعین، ارتباط مستقیم با مدیریت با استفاده از فرم زیر امکان پذیر است:

p style=”direction: ltr;”>