فراخوان ثبت نام دوره های عالی همسطح کارشناسی ارشد و دکتری سازمان مدیریت صنعتی نمایندگی فارس
 /  اخبار / فراخوان ثبت نام دوره های عالی همسطح کارشناسی ارشد و دکتری سازمان مدیریت صنعتی نمایندگی فارس

فراخوان ثبت نام دوره های عالی همسطح کارشناسی ارشد و دکتری سازمان مدیریت صنعتی نمایندگی فارس

ثبت نام بیست و هفتمین دوره همسطح کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی آغاز شد. علاقه مندان می توانند اطلاعات تکمیلی را از طریق لینک زیر بررسی نمایند:
http://beta.simi.ir/?page_id=1573

جستجوی دوره