سمینار رایگان MBA گردشگری
 /  Uncategorized @fa / سمینار رایگان MBA گردشگری

سمینار رایگان MBA گردشگری

سمیناررایگان “MBAگردشگری” با همکاری انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری در تاریخ ۱۴ مهر ماه ساعت۱۵الی۱۷ در سالن اجتماعات سازمان مدیریت صنعتی برگزار می گردد.مهلت ثبت نام ۱۲ مهرماه

جستجوی دوره