دوره عالی حرفه ای مدیریت اجرایی (EMBA)
 /  اخبار / دوره عالی حرفه ای مدیریت اجرایی (EMBA)

دوره عالی حرفه ای مدیریت اجرایی (EMBA)

اجرایی استندتجارب موجود در فرآیند توسعه اقتصادی در کشورهای توسعه یافته و نوپای صنعتی نشان می‌دهد که توان مدیریت یکی از اهرم‌های قوی و محرک‌های اصلی توسعه است. نیاز به تقویت و تجهیز کادر مدیریت بخصوص در سطح اجرایی در کشور ما نیز بخوبی احساس می‌شود. کشور ما اکنون نیازمند مدیرانی است که بتوانند با بهره‌گیری از آخرین دستاوردهای دانش مدیریت و تجارب کشورهای صنعتی و نیز در نظر گرفتن شرایط بومی، وظایف خویش را در راهبری و مدیریت به ویژه در زمینه‌های برنامه‌ریزی، سازماندهی، ‌هماهنگی و کنترل، ‌مدیریت منابع انسانی و بالاخره نوآوری و تحول، به نحوی موثرتر از گذشته انجام داده و راه را برای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هموار نمایند. دوره عالی‌ مدیریت اجرایی نیز به منظور پرورش چنین مدیرانی برای بنگاههای تولیدی و خدماتی در بخش‌های دولتی، خصوصی و تعاونی طراحی و تدوین شده ‌اسـت.

محتوای دوره:
این دوره از نظر ساختار و محتوا، همسطح کارشناسی ارشد طراحی شده است و یکی از دوره‌های عالی بالاتر از کارشناسی می‌باشد. در صورت موفقیت شرکت‌کنندگان در کلیه درسهای دوره، از سوی سازمان مدیریت صنعتی، مدرک همسطح کارشناسی ارشد در رشته مدیریت اجرایی، اعطا می‌گردد.
برنامه دوره‌ی عالی مدیریت اجرایی شامل سه بخش: درس‌های پیش‌نیاز (۱۷ واحد)، درسهای اختصاصی (۲۷ واحد) و درسهای اختیاری (۴ واحد) تشکیل شده است.

طول دوره:
۲/۵سال و معادل ۵ ترم – ۴۸ واحد درسی و ۷۶۸ ساعت آموزشی

شرایط شرکت در دوره:
• داشتن شرایط عمومی ورود به آموزش عالی
• دارا بودن گواهینامه کارشناسی از دانشگاه¬ها و موسسات آموزشی معتبر
• دارا بودن حداقل سه سال سابقه کار کارشناسی
• توفیق در آزمون مصاحبه ورودی

آخرین مهلت جهت ثبت نام و رزرو: ۲۴مهر

نشانی: شیراز، بلوار ارم، نبش کوچه ۱۷، پلاک ۲۰

تلفن تماس:۳۲۲۸۵۰۴۵-۰۷۱ داخلی ۱۱۷و ۱۰۷ / WWW.SIMI.IR

جستجوی دوره