دوره جامع Excel مهندسی

 

 

 


دوره جامع Excel مهندسی
مدت دوره : ۴۰ ساعت
مدرس دوره : مهندس دهقان
روزهای برگزاری : چهارشنبه ۲۱-۱۷
شروع قطعی : ۱۲ تیرماه
هزینه دوره ۳۹۵۰۰۰ تومان

جستجوی دوره