دوره جامع مدیریت منابع انسانی

دوره جامع مدیریت منابع انسانی

 

 

سرفصل دوره:
طبقه بندی مشاغل
تجزیه و تحلیل شغل
استعداد یابی و جانشین پروری
شیوه های جذب و استخدام کارکنان
طراحی و توسعه سیستم های انگیزشی در حوزه منابع انسانی
مدیریت عملکرد کارکنان مبتنی بر شایستگی و مدل های شایستگی
مدت دوره : ۳۲ ساعت
روز و ساعت برگزاری :شنبه و دوشنبه ساعت ۳۰/۲۰-۳۰/۱۶
شهریه: ۶۲۰،۰۰۰ تومان
شروع دوره: ۲۲ تیرماه

جستجوی دوره