تخفیف ثبت نام دوره های زبان خارجه در ترم تابستان
 /  اخبار / تخفیف ثبت نام دوره های زبان خارجه در ترم تابستان

تخفیف ثبت نام دوره های زبان خارجه در ترم تابستان

جشنواره تابستانه دوره های زبان های خارجی

تخفیف دوره های زبان های خارجی از ٢٠ تا ١٠٠ درصد !
برای شرکت ، نام نویسی و اطلاعات تکمیلی در جشنواره ، با شماره تلفن ٠٧١٣٢٢٨۵٠۴۵ داخلی های ١٠٣ و ١٠۵ تماس حاصل فرمایید .
آخرین مهلت نام نویسی جهت برخورداری از تخفیف های جشنواره : چهارشنبه ۴ تیرماه

جستجوی دوره