برگزاری کارگاه طراحی خدمات
 /  اخبار / برگزاری کارگاه طراحی خدمات

برگزاری کارگاه طراحی خدمات

%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%db%8c%d8%aa%d8%b1

سازمان مدیریت صنعتی_نمایندگی فارس با همکاری شتابدهنده کسب و کار پرش کارگاه آموزشی “طراحی خدمات” را برگزار می نماید.

مباحث

  • آشنایی با خدمات و گستره ی آن
  • آشنایی با اصول و ابزارهای تحقیقات برای کشف نیاز در طراحی خدمات
  • آشنایی با مبانی تفکر طراحی و تفکر طراحی خدمات
  • آشنایی با اصول طراحی خدمات و رشته های مرتبط
  • آشنایی با روند و متدولوژیهای طراحی خدمات
  • آشنایی با ابزارهای تصمیم گیری، تعریف مسئله و تبیین استراتژی در طراحی خدمات
  • آشنایی با ابزارهای توسعه ی ایده در طراحی خدمات
  • آشنایی با ابزارهای مصورسازی و ارائه خدمات طراحی شده

مخاطبین

مدیران میانی و ارشد شرکت های خدمت محور ، مدیران بخش بازاریابی و فروش ،مدیران بخش خدمات ، مدیران تحقیق و توسعه ،مدیران کنترل کیفی ،معاون های مالی و اداری ،صاحبان و متخصصان حوزه کسب و کار

مدت دوره

۱۶ ساعت – چهار روز ( ۶ و ۷ آبان – ۱۳ و ۱۴ آبان )

نحوه اجرای دوره

کارگاهی + نمایش فیلم + بازیهای مدیریتی + ایفای نقش

 

جهت ثبت نام به قسمت دوره های گروه شبکه و برنامه نویسی (مدیریت IT) مراجعه فرمایید.

تلفن: ۰۷۱۳۲۲۵۱۰۰۰ داخلی ۱۳۰

جستجوی دوره