برگزاری کارگاه تیم سازی
 /  اخبار / برگزاری کارگاه تیم سازی

برگزاری کارگاه تیم سازی

%d8%aa%db%8c%d9%85-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%86%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c

  یافتن راه حلهای خلاق و جدید برای مسائل پیچیده سازمانهای امروز، هر روز دشوارتر میشود. از این رو افراد و بخشهای سازمانها دیگر به تنهایی قادر به حل مشکلات فرارو نیستند. ضرورت تشکیل تیم‌ها و کارگروهی در سازمانها، اهمیت مطالعه بر روی مقوله کار تیمی را آشکار میسازد. در این شرایط ایجاد هماهنگی و دستیابی به یک ترکیب بهینه از افراد میتواند به عملکرد بالای تیمی منجر شود.

با توجه به اهمیت کار تیمی در گروه ها و سازمانهای کاری سازمان مدیریت صنعتی شیراز اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی تیم سازی نموده است.

مخاطبان دوره: مدیران و کارشناسان ارشد

مدت دوره: ۱۶ ساعت

مدرس: اقای مهندس علی پور

زمان: ۳۰ دی و ۱ بهمن

جستجوی دوره