برگزاری چهارمین دوره همسطح دکترای حرفه ای مدیریت کسب و کار DBA
 /  اخبار / برگزاری چهارمین دوره همسطح دکترای حرفه ای مدیریت کسب و کار DBA

برگزاری چهارمین دوره همسطح دکترای حرفه ای مدیریت کسب و کار DBA

هدف اصلی این دوره تربیت مدیران حرفه ای و آینده نگر است که با دانش و مهارت های مدیریت کسب و کار آشنا شوند تا بتوانند در تدوین جهت گیری های راهبردی و مدیریت و همچنین حل مسائل واقعی محیط کار کمک کننده باشند.این دوره همچنین برای پاسخ دهی به نیاز تصمیم گیرندگان در صنایع مختلف طراحی شده است تا آنها را با دانش نوین در زمینه مدیریت کسب و کار در عرصه های ابر رقابتی آشنا کنند تا بتوانند در ایفای نقش معمار سازمانی به طور موثر و کارآمد عمل نماید. دوره DBA نیز به منظور پرورش چنین مدیرانی برای بنگاههای تولیدی و خدماتی در بخش های دولتی، خصوصی و تعاونی طراحی و تدوین شده است.

محتوای دوره:dbabroshour111111 این دوره با رویکرد آموزشی و پژوهشی طراحی شده است و مشتمل بر ۲۶ واحد درسی و ۱۰ واحد پایان نامه است. طول دوره بر طبق مقررات سازمان مدیریت صنعتی برابر ۳ سال است. برای دانشجویانی که بر حسب تشخیص کمیته بایستی دروس پیش نیاز را بگذرانند مدت مجاز دوره ۳/۵سال می باشد.
اهداف:
• پرورش مدیران حرفه ای و آینده نگر
• بهره گیری از آخرین دستاوردهای دانش مدیریت
• بهره گیری از دانش و تخصص اساتید مجرب دانشگاه های داخل و خارج کشور
• استفاده از روش های جدید آموزش برای حل مسائل واقعی و عملکرد اثر بخش در تصمیمات استراتژیک
ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو:
۱- دارا بودن مدرک MBA سازمان مدیریت صنعتی، مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد مدیریت و سایر رشته های وابسته
۲- دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد رشته های مهندسی و سایر رشته های وابسته
۳- سه سال سابقه کار پس از دریافت مدرک کارشناسی
۴- قبولی در آزمون کتبی
۵- پذیرفته شدن در آزمون و مصاحبه ورودی
۶- گذراندن دروس پیش نیاز (در صورت نیاز و به تشخیص کمیته راهبری برای دارندگان مدارک کارشناسی ارشد مهندسی و سایر رشته های وابسته مدیریت)

آخرین مهلت جهت ثبت نام و رزرو: ۲۵ مهر ماه
نشانی: شیراز، بلوار ارم، نبش کوچه ۱۷، پلاک ۲۰
تلفن تماس:۳۲۲۸۵۰۴۵-۰۷۱ داخلی ۱۱۷و ۱۰۷

نظر خود را بیان کنید

جستجوی دوره