برگزاری سمینار ” مدیریت آینده در جهان پسا صنعتی”
 /  اخبار / برگزاری سمینار ” مدیریت آینده در جهان پسا صنعتی”

برگزاری سمینار ” مدیریت آینده در جهان پسا صنعتی”

مدیریت آینده

امروزه نظام کلاسیک سازمانی و مدیریت آنها که میراثی بازمانده از انقلاب صنعتی است در پاسخ به چالشهای پیش رو، روز به روز ناکارآمدتر شده است. چالشهای معاصر و نارسایی های پاسخ مدیریت کلاسیک موجب تعارض های فزاینده ای در نظام های سازمانی، ملی و بین المللی شده که نتایج بارز آن در دنیای مدرن امروز، بسیار مشهود است.

عبور از این بحران بدون بازانگاری در بنیان هایی که انقلاب صنعتی را موفق ساخت، متضمن ناکامی های خلاف انتظاری است که هم اکنون تجربه می کنیم.

سازمان مدیریت صنعتی در راستای رسالت خود در ترویج فرهنگ مدیریت نوین، اقدام به برگزاری سمینار ” مدیریت آینده در جهان پسا صنعتی” کرده است. این سمینار توسط آقای “پروفسور بیژن خرم “ از پیشکسوتان علم مدیریت نوین و از اساتید محترم دوره های MBA و DBA سازمان مدیریت صنعتی ارایه خواهد شد.

در سمینار پیش رو رویکرد اساساً متفاوتی معرفی خواهد شد که عبور از بحران معاصر و ورود به هستی جدید را امکان پذیر می سازد. در این جهت سمینار به طرح محورهای زیر خواهد پرداخت:

  • تحولات اساسی و تمایز در جهان پسا صنعتی
  • اشاره به بازدارنده هایی که گذار به هستی جدید را ممکن می سازد.
  • نهادینه سازی پایگاه ها و سازوکارهایی که توسل به آن توسعه ای درونزا و هم­افزا را امکان پذیر سازد.

 

زمان سمینار: ۱۶ بهمن ماه ساعت ۱۵ الی ۱۹

جستجوی دوره