برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه دوره همسطح کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
 /  اخبار / برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه دوره همسطح کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه دوره همسطح کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

thesis defense

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه دوره همسطح کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی با عنوان ” بررسی تاثیر نقش قیمت در رفتار و تصمیمات خرید در خریداران اجباری در صنعت خرده فروشی شهر شیراز”

  • دانشجو: خدیجه ابراهیم پور مقدم
  • استاد راهنما: خانم دکتر کاملیا احتشامی اکبری
  • استاد مشاور: آقای دکتر مرتضی باقرپور
  • زمان: ۲۵ خردادماه ساعت ۱۲
  • مکان: مرکز آموزش مدیریت (ساختمان شماره ۲)، کلاس ۱۱۰

جستجوی دوره