برنامه دوره های سال ۱۳۹۹
 /  اخبار / برنامه دوره های سال ۱۳۹۹

برنامه دوره های سال ۱۳۹۹

به نام داناترین

به پیوست برنامه دوره های سال ۱۳۹۹ سازمان مدیریت صنعتی – فارس تقدیم حضورتان میگردد

لازم به ذکز است که قیمت دوره ها با توجه به شرایط برگزاری ممکن است متفاوت باشد .

برنامه فصلی سال ۱۳۹۹

جستجوی دوره

ارتباط با سازمان (ساختمان مرکزی)

 شیراز / ابتدای بلوار ارم / نبش کوچه ۲ / پلاک ۱۹

 info@simi.ir

 32251000 (071)

ارتباط با سازمان (ساختمان شماره 2)

 شیراز / بلوار ارم / نبش کوچه ۱۷

 manedu@simi.ir

 32285045 (071)