بازدید دانشجویان دوره بازرگانی بین الملل از اداره کل گمرکات استان فارس
 /  اخبار / بازدید دانشجویان دوره بازرگانی بین الملل از اداره کل گمرکات استان فارس
بازدید دانشجویان دوره بازرگانی بین الملل از اداره کل گمرکات استان فارس

بازدید دانشجویان دوره بازرگانی بین الملل از اداره کل گمرکات استان فارس

بازدید دانشجویان دوره تربیت کارشناس بازرگانی بین الملل  مرکز آموزش مدیریت سازمان مدیریت صنعتی از اداره کل گمرکات استان فارس در تاریخ ۱۵ دی ماه با حضور مدرس دوره جناب آقای رامین خلیقی برگزار گردید.
در این بازدید که در ادامه کلاس های آشنایی با فرایند ترخیص کالا و امور گمرکی انجام پذیرفت؛ دانشجویان در یک کارگاه عملی با نحوه انجام امور گمرکی در گمرک شیراز و منطقه ویژه اقتصادی آشنا شده و  در جلسه ویژه ای با جناب آقای رحیمی مدیر کل محترم گمرک استان فارس حضور بهم رسانیدند.

سازمان مدیریت صنعتی نمایندگی فارس متولی برگزاری دورهای بازرگانی بین الملل از همکاری و همراهی کلیه کارکنان و پرسنل گمرکات استان فارس بویژه مدیر کل محترم جناب آقای رحیمی، معاون امور گمرکی جناب آقای عباس زاده و مدیر آموزش گمرکات منطقه جنوب کشور جناب آقای قائدی سپاسگزاری می نماید.

 

 

نظر خود را بیان کنید

جستجوی دوره