بازدید دانشجویان دوره امور گمرکی و ترخیص کالا از اداره کل گمرکات استان فارس
 /  اخبار / بازدید دانشجویان دوره امور گمرکی و ترخیص کالا از اداره کل گمرکات استان فارس

بازدید دانشجویان دوره امور گمرکی و ترخیص کالا از اداره کل گمرکات استان فارس

۲۰۹a62f1-7022-4c63-87ce-83fc3c500594

 

۱۲۹۷۹af9-fdbd-4939-bdb4-e10421d960c2

 

df1bb6e0-683f-4d58-91da-6a6ecc43fbbd

 

 

f26efce1-a5f5-4890-9f31-4292cd5f0313

بازدید دانشجویان دوره تربیت کارشناس بازرگانی بین الملل (مرکز آموزش مدیریت سازمان مدیریت صنعتی) از اداره کل گمرکات استان فارس در تاریخ ۳ تیر ۱۳۹۶ با حضور مدرس علمی دوره جناب آقای رامین خلیقی برگزار گردید.
در این بازدید که در ادامه کلاس های آشنایی با فرایند ترخیص کالا و امور گمرکی انجام پذیرفت؛ دانشجویان در یک کارگاه عملی با نحوه انجام امور گمرکی در گمرک شیراز و منطقه ویژه اقتصادی آشنا شده و در جلسه ویژه ای با جناب آقای رحیمی مدیر کل محترم گمرک استان فارس حضور بهم رسانیدند.
سازمان مدیریت صنعتی نمایندگی فارس متولی برگزاری دورهای بازرگانی بین الملل از همکاری و همراهی کلیه کارکنان و پرسنل گمرکات استان فارس بویژه مدیر کل محترم جناب آقای رحیمی، معاون امور گمرکی جناب آقای عباس زاده و مدیر آموزش گمرکات منطقه جنوب کشور جناب آقای قائدی سپاسگزاری می نماید.

 

جستجوی دوره