انعقاد تفاهم نامه بین سازمان مدیریت صنعتی نمایندگی فارس و انجمن حسابرسان داخلی ایران
 /  اخبار / انعقاد تفاهم نامه بین سازمان مدیریت صنعتی نمایندگی فارس و انجمن حسابرسان داخلی ایران

انعقاد تفاهم نامه بین سازمان مدیریت صنعتی نمایندگی فارس و انجمن حسابرسان داخلی ایران

انجمن حسابرسان داخلی ایران تشکلی است که به منظور ساماندهی لازم جهت تبیین مناسب تر نقش حسابرسی داخلی با هدف ارزش آفرینی و افزایش قابلیت اتکاء و اعتماد به صورتهای مالی و گزارش های مالی و غیر مالی واحدهای تولیدی ، خدماتی و بازرگانی در بخش های خصوصی ، دولتی ، تعاونی و بانک ها و در جهت شفافیت هر چه بیشتر اطلاعات مالی در سطح کشور ، بر پایه اهداف زیر تشکیل شده است:
۱- تشکل حسابرسان داخلی کشور و برقراری ارتباط مستمر فنی و حرفه ای بین آنان.
۲- گسترش کیفی و کمی خدمات حرفه ای حسابرسی داخلی در کشور.
۳- تهیه و کمک در تدوین استانداردهای حسابرسی داخلی و ارائه به مراجع ذیصلاح کشور برای تصویب.
۴- ارتقای دانش تخصصی و حرفه ای اعضا از طریق تارنمای انجمن، انتشار نشریات تخصصی و برگزاری همایش ها و سمینارهای آموزشی.
۵- حمایت از حقوق حرفه ای اعضا.
۶- تعامل با تشکل های حرفه ای منطقه ای و بین المللی و در صورت لزوم عضویت در آنها.
۷- همکاری با دستگاه های ذیربط در تدوین قوانین و مقررات و ضوابط مربوط به حرفه حسابرسی داخلی.

جهت آشنایی بیشتر با فعالیت انجمن، می توانید به آدرس www.iaia.org.ir مراجعه فرمایید. به زودی با دوره های مشترک انجمن در سازمان مدیریت صنعتی پذیرای شما خواهیم بود.

 

انجمن حسابرسان داخلی - Copy

جستجوی دوره