اعتبارسنجی مدرک
 /  اعتبارسنجی مدرک

جستجوی دوره ها

جهت بررسی اصالت مدرک لطفا شماره پیگیری نوشته شده در بالای گواهینامه را به صورت زیر در کادر مورد نظر وارد فرمایید.
مثال: شماره پیگیری: ۴۱۲۸-۹۶۱۱-۴۷۸۸-۱۳۵۰ را به صورت از انتها به ابتدا “۴۱۲۸۹۶۱۱۴۷۸۸۱۳۵۰“ وارد کنید.

ارتباط با سازمان (ساختمان مرکزی)

 شیراز / ابتدای بلوار ارم / نبش کوچه ۲ / پلاک ۱۹

 info@simi.ir

 32251000 (071)

ارتباط با سازمان (ساختمان شماره 2)

 شیراز / بلوار ارم / نبش کوچه ۱۷

 manedu@simi.ir

 32285045 (071)