اعتبارسنجی مدرک
 /  اعتبارسنجی مدرک

جستجوی دوره ها

جهت بررسی اصالت مدرک لطفا شماره پیگیری نوشته شده در بالای گواهینامه را به صورت زیر در کادر مورد نظر وارد فرمایید.

ارتباط با سازمان (ساختمان مرکزی)

 شیراز / ابتدای بلوار ارم / نبش کوچه ۲ / پلاک ۱۹

 info@simi.ir

 32251000 (071)

ارتباط با سازمان (ساختمان شماره 2)

 شیراز / بلوار ارم / نبش کوچه ۱۷

 manedu@simi.ir

 32285045 (071)