آموزش های تخصصی فنی و مهندسی
 /  آموزش های تخصصی فنی و مهندسی

جستجوی دوره ها

دوره های گروه فنی و مهندسی

ارتباط با سازمان (ساختمان مرکزی)

 شیراز / ابتدای بلوار ارم / نبش کوچه ۲ / پلاک ۱۹

 info@simi.ir

 32251000 (071)

ارتباط با سازمان (ساختمان شماره 2)

 شیراز / بلوار ارم / نبش کوچه ۱۷

 manedu@simi.ir

 32285045 (071)