آخرین فرصت ثبت نام دوره های جامع سال ۹۷ فقط تا ۷ بهمن
 /  معرفی دوره ها / آخرین فرصت ثبت نام دوره های جامع سال ۹۷ فقط تا ۷ بهمن

آخرین فرصت ثبت نام دوره های جامع سال ۹۷ فقط تا ۷ بهمن

۱⃣جامع بورس:
مدت دوره: ۸۴ ساعت
روزهای برگزاری : یکشنبه و سه شنبه ۲۰-۱۷
مدرس: مهندس مسعودی و مکارم پور
شروع قطعی: ۷ بهمن

۲⃣جامع بازرگانی بین الملل
مدت دوره: ۸۴ ساعت
روزهای برگزاری: شنبه، دوشنبه و چهارشنبه ۲۱-۱۷
مدرس: مهندس درخشان مهر، فروتن، خلیقی
شروع قطعی: ۱۵ بهمن

۳⃣جامع بازاریابی و فروش
مدت دوره: ۸۴ ساعت
روزهای برگزاری: یکشنبه و سه شنبه ۲۱-۱۷
مدرس: آقایان مهدی منصوری، روزبه قنبری، فرزان مرتضوی و خانم زهرا دشتکی پور
شروع قطعی: ۵ اسفند
ثبت نام و رزرو: ۳۲۲۸۵۰۴۵ داخلی ۱۱۴

جستجوی دوره